Riječ za život

Skalpel


Kristove riječi/skalpeli da ne može biti Njegov onaj tko ne mrzi svoga oca i svoju majku, svoju braću i svoje sestre, svoga sina ili svoju kćer, pa i sam svoj život, mogu se razumjeti kao rušenje staroga da bi se stvorilo nešto novo.

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Piše: Bazilije M.

Neke građevine nije moguće dobro obnoviti. Jednostavno ih treba srušiti i na njihovu mjestu sagraditi nove. Naši krvni odnosi su, jednostavno, nepopravljivi. Poziv na mržnju je upravo rušenje tih odnosa do temelja. „Mržnja razara!“, kažemo mi. Tamo gdje je naravna, nečista krv, nikada ne možemo doći na zelenu granu. Stalno smo uznemireni. Frustrirani. Neizrecivi. Idemo od jedne do druge krajnosti. Gušimo roditelje ili ih odbacujemo, prevrući smo ili prehladni. Slično je i s braćom i sestrama, i s djecom, i tu se ne da ništa napraviti. Preostaje samo rušenje!

Zamislimo sada jednoga člana obitelji koji se okreće Kristu. Počinje hodati za Njim. Krist mu kaže da mrzi svoga oca i svoju majku, svoju braću i svoje sestre, svoje sinove i kćeri, pa i sam svoj život, i taj Njegov učenik krene u tu avanturu. Zamislimo da nakon nekoga vremena drugi član njegove uže ili šire obitelji krene za Kristom. A to se često događa jer oni najbliži najlakše vide novost, promjenu, obraćenje, ono dobro koje Krist čini njihovu krvnom srodniku.

I sada su njih dvoje na putu za Kristom i oboje, po Kristovim riječima/skalpelima, mrze oca, majku, braću i sestre i sam svoj život. S vremenom se događa promjena. Njih dvoje ulaze u duhovne veze koje stvara Krist. Duh Sveti. Te ih duhovne veze čine da su temeljno - braća. Kraćani su jednostavno: braća. Oni ulaze u odnos s Kristom kao Bratom („Reci mojoj braći!“) i sa svojim bližnjima, Kristovim učenicima, na isti način.

Recimo da su to dvoje koji su pošli za Kristom - otac i sin. Sada su temeljno braća, a na tom temelju su otac i sin. To je nešto sasvim drugo. U njihov krvni odnos je ušla sasvim nova krv. Bratska. Krv jedinstva srdaca („Da budu jedno, Oče!“). A ta krv ima u sebi energiju da čisti onu nečistu/rodbinsku krv.

Putanja je takva: najprije mrziti, pa onda bratski ljubiti, a ta bratska ljubav oplemenjuje, uljepšava, smiruje, obogaćuje, i sve drugo, sve druge odnose. To se da vidjeti na svakom koraku.

Zajednička molitva Očenaša, kada je iz srca i iz duboke vjere, radi najdublju revoluciju među ljudima. Prije svega smo braća i imamo našega Oca. Svijet je pun svakakvih odnosa, a najmanje bratskih! I zato je sve puno nevine krvi. Nasilja. Rastava. Podjela. Patoloških svađa. O, kada bismo pošli za Kristom!