Riječ za život

Za 10


Broj deset je čudesan. Ovih mojih deset prstiju svjedoči tomu. U tom je broju jedan i nula. Sve i ništa.

Piše: Bazilije M., Katolički tjednik

Sve počinje s brojem jedan, a kada dođe do broja devet, pojavljuje se nula koja sve dovodi do punine. A ništa je.

Onda svi daljnji brojevi sadrže u sebi taj broj deset. Dvadeset. Trideset. Tridesetipet. Sedamdesetidva. Sto. Dvjesto. Milijun. Deset milijuna. Bilijarda. U svemu je upisano to deset. Taj jedan i ta nula. Imamo deset zapovijedi. Tko prekrši jednu od njih, prekršio je svih deset. Jedan vodi k nuli.

Krist govori o ženi koja ima deset drahma. Izgubila je jednu i brižljivo je traži. Devet drahma je kao sve ono što imamo po sebi. Imamo tijelo. Roditelje. Prirodu. Razne sposobnosti. Sve. Ali onu jednu drahmu trebamo tažiti. Bez nje je onih devet potpuno bez smisla. U toj jednoj se krije radost. Smisao. Punina. Sve. Kada je nađemo, radujemo se i pozivamo druge da nam se pridruže u radosti (Žena je počela tažiti paleći svjetiljku i čisteći kuću. Radost nalaze oni u čijem se umu pali svjetlo Logosove riječi i čiju dušu čisti ta ista Riječ!)

To je kao i onaj trgovac koji ima puno bisera, ali kada nađe onaj jedini, dragocjeni, raduje se bez kraja. U njemu je smisao. Znanje. Sve. Bez njega sve ostalo ne vrijedi ništa. Tuga je i prokletstvo. U deset je punina.

Tko laže, krši svih deset zapovijedi. Sve je laž. Tko krade, isto tako. Sve je pljačka. Tko bludniči, isto tako. Sve je nevjera. Tko ne poštuje roditelje, isto tako. Sve je prijezir. Tko štuje lažne bogove, isto tako. Sve je besmisao. Sve je dopušteno. Ništa ne vrijedi ni pišljiva boba. U jednoj je sadržano svih deset. Tko prekrši jednu, sve dovodi do nule. Postaje nula. Ništa. Ako nemam ljubavi, ništa sam. Sa svakim prekršajem čovjek sebe proglašava jedinim bogom, odbacuje Jedinoga Boga (Bog jest ljubav!) i dolazi do poništenja samoga sebe, do nule. A budući da je jedini, i sve oko sebe vodi prema nuli.

Žena iz Kristove prispodobe jest duša. To je duša koja traga za puninom. Ljubavlju. Hoće postati citara s deset žica. Smisao se izgubio. Svijet ga nema. Treba ga tražiti. Brižljivo. Treba počistiti cijeli život. Sve preispitati. Iznova prebrojiti. Staviti na vagu. Traženje je inačica za molitvu. Tražiti dušom znači moliti. „Gorljivo tebe tražim!“

Istodobno sam jedan i nula. Zapravo sam spoj jedinice i nule. Jedinstven sam i okružuje me ništavilo. Sadržim sve i u svima sam. Čekam trenutak kada će Onaj koji jest biti sve u svima, i ja u Njemu i s Njim, sve u svima. Stvarno. Faktički. Matematički. Summa cum laude. Za 10.