Riječ za život

Živjelo vladanje nad sobom


Onaj tko vlada nad sobom, postiže veliku moć i poštovanje među ljudima. Za nas je to i još više jer tako živimo u skladu s voljom Božjom i istinom spolnosti, ali ne treba zanemariti i one naravne postavke.

Piše: Bazilije M., Katolički tjednik

Znamo da je pokojni Nietzsche bio zaokupljen stvaranjem nad-čovjeka. On je smatrao da sve moralne i društvene ograde priječe da čovjek naraste do iznad sebe. Zato je zagovarao razbijanje svih ploča zakona. Po njemu, potrebno je maknuti se s onu stranu dobra i zla i tako redom. Ipak, Nietzsche nije ideolog, nego pjesnik. I filozof je, a filozofi propituju sve.

U tom propitivanju Nietzsche se susreo i s pitanjem celibata. Zamjerio je Lutheru, a i on sam je bio luteranac, što je ukinuo celibat. Za Nietzschea je celibat znak jakosti volje. Nad-čovjek je biće jake volje. Njegova volja za moć – a to je Nietzscheov središnji pojam – izdiže ga iznad drugih. Budući da je spolni nagon temeljan u svakom čovjeku, onda uzdržljivost od općenja, po Nietzscheu, pokazuje da se čovjek može izdići iznad samoga sebe. I k tome, po Nietzscheu, onaj tko toliko može zavladati spolnim nagonom, kadar je vladati i drugim moćima u sebi. A to zavrjeđuje veliko poštovanje.

Budući da je danas u svijetu poplava razuzdanosti i spolne nesuzdržljivosti, štoviše, svugdje se propagira da od najranije dobi treba maksimalno uživati u seksualnosti, (u Nietzscheovoj Njemačkoj djecu u vrtićima vode u tom pravcu), Nietzscheovo mišljenje, a on je bio anti-kršćanin, daje nam za pravo kada branimo spolnu uzdržljivost prije braka, spolnu čistoću u braku, odbacivanje prakticiranja spolnosti uz brak i tako redom. Spolna uzdržljivost nas osposobljava da vladamo i drugim nagonima i strastima. A onaj tko vlada nad sobom, postiže veliku moć i poštovanje među ljudima. Za nas je to i još više jer tako živimo u skladu s voljom Božjom i istinom spolnosti, ali ne treba zanemariti i one naravne postavke.

Pa i kada neki sumnjaju u smisao celibata, Nietzscheova kritika Luthera nas utvrđuje u celibatskoj ustrajnosti. Celibat očituje Božju moć u svijetu. Snagu Božje i ljudske volje. Snagu prisutnoga kraljevstva Božjega u svijetu.

Krist kaže: „Neki se onesposobiše radi kraljevstva nebeskoga!“ Gore, a ne izgaraju – poput Mojsijeva grma. Imaju u sebi snažnu seksualnu požudu, ali nisu njezini robovi, nego gospodari. Lako se dadne zaključiti da je u tom gospodstvu jedno više gospodstvo, ono Božje. Ono – ljubavi čudesnije od spolne. Ono – izvorne ljubavi u kojoj teče i spolna. Spolnost nije poništena, nego preobražena.

Živjela spolnost! Živjela spolna uzdržljivost! U braku, prije braka, u celibatu! Živjela Božja moć usred naše nemoći! Živjelo vladanje nad sobom!