30. listopada

Sv. Angelo Acrijski


U talijanskoj pokrajini Kalabriji, u mjestu Acri kod Cosenze rodio se Lucantonio Falcone, budući pučki misionar – Sv. Angelo. Bilo je to 19. listopada 1669. u obitelji Francesca Falconea i Diane, rođene Enrico. On je u svom rodnom mjestu stupio u kapucine te nakon razdoblja neizvjesnosti i straha da neće u sebi moći ostvariti ideale Reda, ipak položio redovničke zavjete.

Kao svećenik posvetio se pučkim misijama. Unatoč najboljoj pripravi, njegove su prve propovijedi zatajile tako da je morao sići s propovjedaonice neobavljena posla. Bio je to za njega veliki šok. No, jednog je dana u svojoj nutrini posve jasno čuo ove riječi: „Ne boj se! Ja ću ti dati dar propovijedanja i od sada će tvoje muke biti blagoslovljene.“ Angelo je malo zbunjen zapitao: „A tko si ti?“ Tada se kao od potresa stresla njegova ćelija i on opet ču glas: „Ja sam koji jesam. Od sada ćeš tako propovijedati da će svatko moći razumjeti tvoj govor.“ Angleo je prestrašen doživljajem kao mrtav ležao na tlu. Gospodin ga nije prevario. Počeo je propovijedati, a njegove su jednostavne i vatrene propovijedi, lišene svake retorike, imale silan učinak. Gospodin ih je katkada i čudesima popratio te je tako Sv. Angelo postao velik apostol Kalabrije.

Angleo je za trajnu uspomenu na svoje misije običavao podizati Kalvariju s tri križa. A da bi osigurao što trajnije duhovne plodove misija, širio je naročitu pobožnost prema muci Isusovoj. Nju je protumačio u malom djelu kome je dao naslov Preblagi Isus ili Sat i budilica muke Gospodina našega Isusa Krista. Bila su to razmatranja o onome što je Isus u svojoj muci od sata do sata pretrpio. Uz svoj veliki apostolski rad Angelo je jedno vrijeme obavljao i službu provincijala te više puta službu mjesnog poglavara, što je znak da je i u svome Redu uživao veliko povjerenje. Umro je 1739., blaženim ga je proglasio papa Leon XIII. 1825., a svetim papa Franjo 15. listopada 2017.

J.P., KT