Kim (Carum carvi L.)

Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Namirujete desetinu od metvice i kopra i kima, a propuštate najvažnije u Zakonu (Mt 23,23).


Kim je dvogodišnja, uspravna (25-60 cm), gola i obilno razgranjena biljka.

Porodica: Umbellifereae - štitarke

Porodica: Umbellifereae - štitarke

Piše: Dr. sc. p. Mario Crvenka, OFM

Od hebrejske riječi kammonbez poteškoća se može zaključiti da je riječ o kimu. Kim je dvogodišnja, uspravna  (25-60 cm), gola i obilno razgranjena biljka. Plod je duguljast, s niskim rebrima, a ako se zgnječi, ima intenzivan miris. Najviše se upotrebljava kao začin. Kopar ( graveolens L.) spada zajedno s kimom u porodicu Umbelliferae.Trajna je biljka, jako iscijepanih listova i jakog mirisa. Pradomovina mu je najvje­rojatnije istočna Indija. Danas se najviše upotrebljava pri pripre­manju hrane kao začin.