Lav (Panthera leo L.)

Zar ćeš ti uloviti plijen lavici ili ćeš glad utažiti lavićima.? (Job 38,39a)


Na mnogo mjesta u Svetom pismo spominje se "kralj životinja".

Foto: Pixabay.com

Foto: Pixabay.com

Piše: Dr. sc. p. Mario Crvenka, OFM

Lav (hebr. אַרְיֵה ᵓarye) u Bibliji je vrlo poznata životinja. Ponajprije ga spominje kad uspoređuje Izrael s njime: Skupio si se poput lava, poput lavice: tko ga podići smije (Br 24,9), zatim neka izraelska plemena uspoređuje s njime: Juda (Post 49,9); Gad (Pnz 33,20); Dan (Pnz 33,22). Bog kao sudac biva uspoređivan s lavom (Iz 38,12.13), a Isus kao pobjednik također je uspoređen s lavom iz Judina plemena (Otk 5,5). Još je jedna usporedba vrlo lijepa: Lav ostavlja guštaru jer će zemlja njihova opustjet... (Jr 25,38a). Ovaj izraz - lav može značiti Jahvu (usp. Iz 31,4) ili neprijatelja (Nabukodonozora) spremna da opljačka zemlju (usp. 2,15). Ali jedna od najljepših usporedbi iz životinjskog carstva uopće nalazi se kod Izaije: Vuk će prebivati s janjetom, ris ležati s kozlićem, tele i lavić zajedno će pasti, a djetešce će njih voditi. Krava i medvjedica zajedno će pasti, a mladunčad njihova skupa će ležati, lav će jesti slamu k'o govedo. Nad rupom gujinom igrat će se dojenče, sisanče će ruku zavlačiti u leglo zmijino (Iz 11,6-8). Čovjekova pobuna protiv Boga (Post 3) narušila je sklad između čovjeka i prirode (Post 3,17-19), između čovjeka i čovjeka (Post 4). Proroci naviještaju ratove i najezde kao kaznu za nevjernost Izraela. A za razliku od toga, mesijansko vrijeme, u kojem će biti oprošteni grijesi, ljudi pomireni s Bogom, zavladati kraljevstvo pravednosti, donosi mir kao svoju posljedicu: plodnost zemlje (Am 9,13- 14; Hoš 2,20.23.24), sveopće razoružanje (Iz 2,4; 9,4; Mih 4,3.4; 5,9.10), trajni mir (Iz 9,6; 32,17; 60,17.18; Sef 3,13; Zah 3,10; JI 4,17). Novi savez je savez mira (Ez 34,25; 37,26). Mesijansko kraljevstvo je kraljevstvo mira (Zah 8,8-10); Ps 72,3-7). Taj mir se proteže i na životinjsko carstvo, uključujući i zmiju odgovornu za prvi grijeh; mesijansko je razdoblje ovdje znakovito opisano kao povratak na rajski mir.

Ostala mjesta u Bibliji: Br 23,24; Suci 14,5-18; 1 Sam 17,34-37; 2 Sam 1,23; 17,10; 23,20; 1 Kr 7,29.36; 10,19.20; 13,24- 28; 20,36; 2 Kr 17,25.26; 1 Ljet 11,22; 12,9; 2 Ljet 9,18.19; Est 4,17s, 1 Mak 2,60; 3,4; 2 Mak 11,11; Job 4,10.11; 10,16; 28,8; Ps 7,3; 10,9; 17,12; 22,14.22; 35,17; 57,5; 58,7; 91,13; 104,21; Izr 19,12; 20,2; 22,13; 26,13; 28,1.15; 30,30; Prop 9,4; Pj 4,8; Mudr11,17; Sir 4,30; 13,19; 21,2; 25,16; 27,10,28,28,23; 47,3; Iz 5,29; 15,9; 30,6; 31,4; 35,9; 65,25; Jr 2,15.30; 4,7; 5,6; 12,8; 25,38; 49,19; 50,17.44; 51,38; Tuž 3,10; Ez 1,10; 10,14; 19,2-6; 22,25; 32,2; 41,19; Dn 6,1- 29; 7,4; Hoš 5,14; 11,10; 13,7.8; 14,31-40, Jl 1,6; Am 3,4.8.12; 5,19; Mi 5,7; Nah 2,12-14; Sef 3,3; Zah 11,3; 2 Tim 4,17; 1 Pt 5,8; Heb 11,33; Otk 4,7; 9,8.17; 11,2; 13,2.