Ljiljan (Lilium candidum L.)

Mirišite kao miris tamjanov, cvatite kao ljiljanov cvijet, širite miris i pjesmu pjevajte, slavite Gospoda za sva djela njegova (Sir 39,14).


Ljiljan je trajnica s lukovicom koja se sastoji od brojnih mesnatih listova ili ljusaka. Taj se cvijet u Svetom pismu spominje nekoliko puta.

Porodica: Liliaceae - ljiljanke

Porodica: Liliaceae - ljiljanke

Piše: Dr. sc. p. Mario Crvenka, OFM

Sûšan(hebr. ime) se uzgaja kao ukrasna biljka, a možda je bolje poznat pod imenom ljiljan svetog Antuna. Ima izra­zito bijele cvjetove opojnog mirisa. U nekim psalmima poznat je kao napjev "Ljiljani svjedočanstva" (Ps 45,1; 60,1; 69,1). Naraste do 50 cm visine. Trajnica je s lukovicom koja se sastoji od brojnih mesnatih listova ili ljusaka. Poznati su još zlatni ljiljan ( bulbiferumL.), grimizni ljiljan (L. martagon L.)koji ima crvenka­ste cvjetove i kranjski ljiljan ( L. carniolicum Bernh.).Izraelci su ga koristili kao uzorak u umjetničkom uređenju hramskih stupova.

Mjesta u Bibliji: 1 Kr 7,19.22; Pj 2,1.2.16; 4,5; 5,13; 6,2.3; Sir 50,8; Iz 35,1; Hoš 14,6; Mt 6,28; Lk 12,27.