Ovca (Ovis ammon L.)

Ja sam pastir dobri... i život svoj polažem za ovce. (Iv 10,1-17)


Ovca (hebr. כֶּשֶֹב keśeb, grč. probaton) spada u porodicu Bovidae. Nije samo kod nas udomaćena, nego i u cijelome svijetu.

Piše: Dr. sc. p. Mario Crvenka, OFM

U Izraelu je poznata ovca kojoj je rep pun sala ( laticaudatus) (vidi sliku). Mogao je biti težak i 10 kg. Služio je za žrtvovanje: ako na dar prinosi ovcu... cio pretili rep (Lev 3,7-9). Ovca služi za hranu, runo za odjeću. Osim ovih vrsta poznate su divlje vrste ovce: Ovis ornata i Ovis orientalis. Ova vrsta ovce je do unatrag 30 godina živjela u Wadi Araba južno od Mrtvog mora. Vrlo se dobro penje po liticama.

I kod ove se životinje navodi netočno prevođenje u Bibliji: Ovo su životinje koje možete jesti: ...jelen, srna, srndać, kozorog, antilopa, bivol, divokoza (Pnz 14,5). Luther ovo mjesto prevodi ovako: Das ist aber das Tier, das ihr essen sollt: ... Hirsch, Reh, Büffel, Steinbock, Gemse, Auerochs und Elen („Ovo su životinje koje možete jesti: jelen, srna, bivol, kozorog, divokoza, elen."). Što je elen? Hebr. זֶמֶר zemer označava nekog neodređenog preživača kojeg Septuaginta prevodi s camelopardalin, a Vulgata ovako: hoc es animal quod comedere debetis:... cervum, capream... camelopardulum. Neki prevoditelji Biblije tu riječ camelopardalum prevode s 'deva'. Ja bih tu riječ podijelio (je li to dobro, ne znam) na dva dijela: camelus (deva) i pardalis (leopardova ženka). Ovako gledano dobiva se neka životinja koja preživa, a nije nikad živjela.

Biblija se u svojim usporedbama u Starom zavjetu bori protiv krivog žrtvovanja: Ima ih koji kolju bika, ali i ljude ubijaju: žrtvuju ovcu, ali i psu vrat lome. Netko prinosi žrtvu, ali i krv svinjsku; prinose kad, ali časte i kipove (Iz 66,3). Ovaj tekst uspoređuje četiri čina zakonitog bogoslužja i četiri čina iz poganskih bogoštovlja: ljudske žrtve, ubijanje psa, blagovanje svinjetine, čašćenje idola. Ovo ne znači da onaj koji žrtvuje bika vrijedi više od onoga koji žrtvuje čovjeka; tako korjenita osuda izvanjskog bogoslužja ne nalazi se nigdje drugdje u Starom zavjetu. To znači da oni koji vrše čine zakonitog bogoslužja vrše i poganske obrede. To je, prema tome, osuda sinkretizma u koji su upali Židovi. U Novom zavjetu se ovca uzima kao primjer za vjeru ili nevjeru: Ali vi ne vjerujete jer niste od mojih ovaca. Ovce moje slušaju glas moj (Iv 10,27). Za vjeru u Isusa potrebno je biti usklađen s njime iznutra: „biti odozgor" (8,23), „od Boga" (8,47), „od istine" (8,37), biti od njegovih ovaca. Vjera pretpostavlja duhovnu srodnost s istinom.

Veliku važnost u biblijskim usporedbama ima janje: K'o jagnje na klanje odvedoše ga (Iz 53,7): Ivan Krstitelj vjerojatno cilja na ovaj redak spojen s retkom 4, kad predstavlja Isusa kao jaganjca Božjeg koji oduzima grijehe svijeta (Iv 1,29). Tumači su ukazali na činjenicu da u aramejskom jeziku riječ טַלְיא֠ tִalyā znači i jaganjac i sluga. Moguće je da je Ivan Krstitelj namjerno upotrijebio tu riječ, ali evanđelist koji je Evanđelje pisao na grčkom morao se odlučiti za jednu ili drugu riječ. Knjiga Otkrivenja (5,6-13) ime jaganjac pridaje Kristu, jer on je Jaganjac koji je bio zaklan, žrtvovan za spas izabranog naroda. On nosi biljege svoje smrtne kazne, ali stoji uspravan, slavodobituje (Dj 7,55) kao pobjednik smrti.

Ostala mjesta u Bibliji: Ovca: Post 13,5; 20,14; 21,27; 24,35; 26,14; 29,2; 30,32-40; 31,8.19.38; 32,6,15; 33,13; 38,12.13;

45,10; 47,1; 50,8; Izl 3,1; 34,3; Lev 1,10; 17,3; 22,19.23.28; Br 15,11; 18,17; 31,28.30.36.43; Pnz 16,2; 18,4; 32,14; Jš 6,21;7,24; Suci 6,4; 1 Sam 15,3.9.15.21; 17, 28.34; 22,19; 24,4; 25,2.4.7.18; 27,9; 30,20; 2 Sam 12,2.4; 13,23.24; 17,29; 1 Kr 1,9.19.24; 5,2; 8,5.63; 1 Ljet 5,21; 27,31; 2 Ljet 5,6; 7,5; Neh 5,18; Jdt 2,17; 8,26; Job 1,16; 42,12; Ps 8,8; 44.23; 78,52.70; 79,13; 95,7; 119,176; Pj 4,2; Iz 7,21.25; 13,14; 22,13; 53,6.7; 65,10; Jr 3,24; 5,17; 13,20; 23,1-3; 33,13; Ez 25,5; 34,5-31; 45,15; Dn 14,3 32; Hoš 5,6; JI 1,18; Jon 3,7; Mi 2,12; Hab 3,17; Zah 11,4.7.11.16; 13,7; Mt 7,15; 9,36; 10,6.16; 12,11.12; 15,24; 18,12; 25,32.33; Mk 6,34; Lk 15,3-6.29; Iv 2,14.15; 21,16; Heb 11,37; 13,20; 1 Pt 2,25; Otk 18,13. Ovan: Post 15,9; 22,13; 25,4; 31,38; 32,15; 35,6.23; Izl 29,1-27; Lev 5,15-25; 8,2-22; 9,2-18; 16,3.5; 19,21.22; 23,12,18.19; Br 6,14.17; 7,15-23.87.88; 15,6.11; 23,1-30; 28,11-28; 29,2-37; 1 Sam 15,22; 2 Kr 3,4; 1 Ljet 15,26; 29,21; 2 Ljet 17,11; 29,21-32; Ezr 6,17; 7,17; 8,35; 10,19; Tob 7,8; Job 42,8; Ps 114,4.6; Iz 1,11; 34,6; 60,7; Jr 51,40; Ez 34,17; 39,18; 43,23.25; 45,23.24; 46,6-11; Dn 8,3-20; Mih 6,7. Janje:Post 21,28-30; 22,7.8; Izl 12,5.6.21; 13,13; 29,30-42; Lev 4,32; 9,3; 12,6; 14,10-13; 22,27; 23,12.18.19; Br 6,12.14; 7,15-88; 15,5.11; 28,3-29; 29,2-37; Pnz 32,14; 1 Sam 7,9; 15,9; 2 Kr 3,4; 1 Ljet 29,21; 2 Ljet 29,21.22.32; 30,17; 35,7; Ezr 6,9.17; 7,17; 8,35; Ps 114,4.6; Job 21,11; Izr 27,16; Mudr 19,9; Sir 13,17; 47,3; Iz 1,11; 5,17; 11,6; 16,1; 34,6; 40,11; 53,7; Jr 11,19; 12,3; 51,40; Ez 27,21; 39,18; Dn 3,40; Hoš 4,16; Am 6,4; Iv 1,36; 21,16; Dj 8,32; 1 Pt 1,19; Otk 6,3-16; 7,9-17; 8,1; 12,11; 13,8.11; 14,1.4.10; 15,3; 17,14; 19,7.9; 21,9-27; 22,1.3