Benedikt XVI. za „Communio“ pisao o dijalogu sa židovima


U svom nedavno objavljenom osvrtu u časopisu „Communio” Papa emerit se vraća na dva osjetljiva pitanja odnosa između katoličanstva i judaizma: tzv. „Teoriju zamjene” i aspekt „Nikad prekinutog Saveza“.

Papa Benedikt XVI. još uvijek se bavi teološkom djelatnošću. U najnovijem izdanju međunarodnog teološkog časopisa Communio,čiji je suosnivač u postkoncislkim razdoblju, donosi vlastiti doprinos kršćansko-židovskom dijalogu. Pod naslovom Milosrđe i poziv bez žaljenja papa emerit Joseph Ratzinger – Benedikt XVI., u tekstu odgovara na neka otvorena pitanja dokumenta Komisije Svete Stolice za odnos sa židovimaobjavljenog u povodu 50. obljetnice deklaracije Drugog vatikanskog sabora Nostra aetate, koji je 2015. izašao s namjerom davanja novoga smjera odnosu židova i kršćana.

Kardinal Kurt Koch, predsjednik Papinskog vijeća za jedinstvo kršćana napisao je uvod u tekst u kojemu ističe da novi Ratzingerov doprinos prvotno nije bio namijenjen javnom objavljivanju, no kradinal Koch, nakon što je postao svjestan važnosti teksta, zamolio je i uvjerio papu Benedikta XVI. na suglasnost za objavljivanje istoga. Umirovljeni rimski biskup ovaj tekst vidi kao osobni doprinos „dubljem teološkom dijalogu Katoličke Crkve i židovstva”, dijalogu koji je „uvijek bio duboko u mom srcu“.

Pišući o tzv. „Teoriji zamjene“ prema kojoj bi Crkva preuzela mjesto izabranog Božjeg naroda Izraela, Ratzinger ističe da ona u Crkvi „kao takva nikad nije ni postojala“. Naprotiv, s kršćanskog gledišta židovi imaju poseban status, i to „ne tek jedna među svim ostalim religijama“, nego „se nalazi u posebnom položaju, i kao takvu ju treba priznati Crkva“.

Drugo pitanje „nikad prekinutog Saveza“ spominjano u djelima svetog pape Ivana Pavla II., prema papi Benediktu XVI. zahtijeva dodatno proučavanje. Ovaj argument se može smatrati u načelu ispravnim, „ali detalji još uvijek zahtijevaju mnogo pojašnjenja i produbljivanje“. Na kraju svog osvrta Ratzinger ističe da je ovaj izraz „nikada prekinutog Saveza Boga i židovskog naroda bio svakako velika pomoć u početnoj fazi novog dijaloga“ između židova i kršćana, ali s druge strane on nikada nije dovoljno razrađen.

Vatican News / KT