Oponašanje i otklon


R. Girard, francusko-američki antropolog, podrobno je proučavao najstarije mitove i najdrevnija društva. Došao je do zaključka da društvo najčvršće funkcionira po zakonu mimetizma/oponašanja.

Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Piše: Bazilije M.

Ipak, prvi veliki odstup od mimetske zaraze učinio je jedan Čovjek...

Sva su stara društva bila zatvorena. Svi su se ponašali po istom kalupu. Neki eventualni odstup bio je kažnjavan. Ali u svim je stvoren mehanizam autocenzure da se ono oponašano lako reproduciralo.

Prema Girardu prvi veliki odstup od mimetske zaraze učinio je jedan Čovjek koji ima i božansku narav – Isus Krist. On je bio prokazan kao onaj koji uništava društvo i religiju, i svi su se okrenuli protiv njega. On je upio u sebe sve nasilje sredine i povukao ga sa sobom u grob. Nakon tri dana je uskrsnuo i dao svojim učenicima Duha Svetoga. Duh Sveti je u njima napravio otklon od društva. Zbog toga su svi bili mučeni i ubijeni. Prema Girardu takav otklon od zakona mimetike ne može učiniti ni jedan ljudski duh.

Danas se mnogi busaju u prsa što su subverzivci, ali to je 2 000 godina nakon što je napravljena prva i temljena subverzija. Zahvaljujući toj subverziji otvorile su se mogućnosti novih subverzija/otklona koje su stvorile današnja otvorena društva. Otvorena društva koja se danas propagiraju i radikalno se ograđuju od Krista i Njegovih učenika nisu nastala u nekoj raspravi za okruglim stolom. Ona su plod nečije krvi.

Vratimo se djelovanju Duha Svetoga u Kristovim učenicima. Prema Girardu sotona ima vlast nad čovječanstvom. Taj tužilački duh je sve zatvorio pod međusobno nasilje. Krist je razorio njegovu moć i s njom moć svih gospodstava, vrhovništva i vlasti. A to su sile koje pojedinca drže zarobljena u vrzino kolo međusobnoga ropstva. To je sve toliko snažno i skriveno da se nitko nije mogao osnažiti i razbiti takav okvir. Znamo kako je završio Sokratov pokušaj. Potrebna je sila odozgor da jednoga čovjeka priveže uz apsolutnu istinu i odvoji od istine društva. Duh Sveti je Branitelj. Prema grčkom naslovu – Paraklet – doziva u pamet ono što je Krist govorio i činio, i razara sotonske zamke koje su posijane u cijelu povijest, sve umove i sva društva.