Govoriti o angelologiji i demonologiji danas


Kako i sam naslov upućuje, djelo "Anđeli i demoni", s podnaslovom "Povijesna drama između dobra i zla", predstavlja suočavanje s važnom, a i vjernicima osobito zanimljivom temom o angelologiji i demonologiji.

Piše: Tina Matić Ilić

Taj poduhvat potpisuju Benito Marconcini, Angelo Amato, Carlo Rocchetta i Moreno Fiori.

Nakladna kuća iz Zagreba Kršćanska sadašnjost knjigu Anđeli i demoni ispisanu na 440 stranica objavila je 2017., a s izvornog talijanskog na hrvatski jezik ju je preveo Miroslav Fridl. Za hrvatsko izdanje recenzenti su bili doc. dr. sc. Stjepan Radić i doc. dr. sc. Šimo Šokčević.

Tim stručnjaka

Svaki laik, još od najmanje dobi kada djeca ispituju o anđelima, shvaća važnost angelologije i demonologije, ali i složenost te tematike. Bezbroj je pitanja, a odgovori su tako kompleksni. Ponekad se ljudi ustručavaju o tome i razgovarati, posebno kada ih netko drugi o tomu pita.

Jasno je kako su anđeli i demoni, dobri i zli duhovi prisutni u razmišljanju svih religija. I iz toga nastaje i pitanje je li to sve mit ili stvarnost.

Odgovore na to i mnoga druga pitanja autori su ponudili u studiji za koju su željeli da bude sažetak spomenutih tema – angelologije i demonologije. Ona je rezultat interdisciplinarnog pristupa, a integrirali su crkveni nauk.

Važno je naglasiti kako su djelo radila četiri teologa: jedan bibličar svećenik Benito Marconcini, jedan povjesničar-dogmatičar salezijanac Angelo Amato i dva teološka dogmatičara - dominikanac Moreno Fiori i svećenik Carlo Rocchetta. 

Dali su si truda

Kako i tema, tako je i sadržaj djela kompleksan. Podijeljen je na uvod, prvi i drugi dio.

U uvodu autori pojašnjavaju problem anđela i demona u teološkoj refleksiji, govore o protestantskoj teologiji, mogućnosti nauka o anđelima i demonima, značenju angelologije i demonologije – sve to kroz niz zanimljivih naslova.

Prvi dio promišlja o anđelima kroz tri poglavlja. U prvom poglavlju pišu o svjedočanstvu Svetog pisma – anđelima i hermeneutičkom problemu danas, oblikovanju starozavjetnih i novozavjetnih tekstova, te odnosu simbolizma i realizma. U sljedećem poglavlju se govori o angelologiji u crkvenoj tradiciji iz patrističkog doba, srednjeg vijeka, modernog i suvremenog doba. Treće poglavlje pak piše o teologiji o anđelima – problemu sustavne studije o njima, naravi anđela, pozivu anđela na blaženo gledanje, te današnjoj problematici i razvoju.

Drugi dio knjige govori o demonima i nastavlja niz s četvrtim, petim i šestim poglavljem. Tako četvrto govori također o svjedočanstvima Svetog pisma – starozavjetnim tekstovima, sinoptičkoj i pavlovskoj tradiciji, ivanovskim spisima i katoličkim poslanicama, naučavanju Svetog pisma. Ovo poglavlje upućuje i na vjerovanje u ono demonsko u književnostima povezanim s Biblijom, đavolu kao zloj sili. U petom poglavlju autori predočavaju razmišljanje tradicije i povijesti dogme – patrističke, skolastičke sinteze, istupe učiteljstva, nove obrednike. Posljednje poglavlje u drugom dijelu knjige iznosi građu o refleksiji o sotoni i njegovu djelovanju, postojanju sotone i njegovu „padu“, njegovoj stvorenosti i osobnosti, grijehu anđela i njihovu palom stanju. Dodaju i tekstove o sotoninu djelovanju u svijetu i Kristov eshaton.

Kao opći zaključak čitateljima je ponuđen tekst „Govoriti“ o angelologiji i demonologiji danas.

Cijela studija ovih četiriju autora na kraju nudi i mnogo više odgovora od onih koje čovjek svakodnevno traži. Tema je zanimljiva, ali i složena, te je korisna i za studente teologije koji se time podrobnije bave.