Nova knjiga u izdanju KBF-a u Sarajevu


U siječnju je iz tiska izašao prijevod knjige belgijskoga isusovca, bibličara i profesora emeritusa na Papinskome biblijskome institutu u Rimu Mauricea Gilberta pod naslovom "Učitelji mudrosti govore: Izreke, Job, Kohelet, Ben Sirah, Salomonova mudrost".

Predgovor za hrvatsko izdanje napisao je sam autor Gilbert, podsjećajući čitatelje da je knjiga plod njegova dugogodišnjeg studiranja i predavanja starozavjetnih mudroslovnih traktata kako na Papinskome biblijskome institutu u Rimu i Jeruzalemu tako i na Francuskoj biblijskoj i arheološkoj školi u Jeruzalemu.

Knjiga je izišla u izdanju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Glasa Koncila u Zagrebu, a prevoditelji su joj izv. prof. dr. Dubravko Turalija, profesor SZ na KBF-u u Sarajevu i doc. dr. Hrvoje Kalem, profesor fundamentalne teologije na istome fakultetu.

Knjiga spada u seriju Priručnika i koristi se kao teološki udžbenik za uvod u biblijsku mudroslovnu literaturu, a može poslužiti i svećenicima ili laicima u boljem i temeljitijem upoznavanju mudrosnih biblijskih knjiga, ali i izvođačima biblijskih škola i dodatnih vjeronaučnih nastavnih jedinica.

KT