Odgovori na brojna pitanja o svećeničkom pozivu


Kršćanska sadašnjost objavila je prošle godine knjigu Svećenik – Kristov učenik Lusha Gjergjija.

Piše: Lidija Pavlović-Grgić

Naslov Svećenik – Kristov učenik katoličkog svećenika Lusha Gjergjija na 136 stranica i kroz 14 poglavlja donosi razmatranja o svećeništvu u njegovoj biti i mnogim njegovim aspektima. Prema autorovim riječima iz predgovora, biti svećenik jedno je od ključnih pitanja današnje Crkve zbog raznih razloga.

Pojave i primjeri

„Prvi i glavni svakako je pomanjkanje svećeničkih zvanja, osobito u Europi, ali i negativne pojave i primjeri, sablazni i napuštanja svećeništva“, istaknuo je don Lush dodavši da se u svojim razmatranjima suočava sa stvarnošću, ne gubeći iz vida da se ta vrsta tematike ne može razmotriti samo s ljudske strane, nego i snagom vjere i „kirurgijom“ ljubavi.

Naveo je kako pitanja kojima se bavi nisu samo sociološke i psihološke naravi, već se tiču i suvremene teologije i ekleziologije jer je riječ o liku, životu, identitetu, duhovnosti, djelatnosti i svjedočanstvu svećenika u sadašnjim uvjetima života i rada u Crkvi. „Ovim razmatranjima nudim svećenicima, redovnicima i redovnicama, svim kršćanima 'dio' sebe, svoje vjere i svog zvanja, svećeničkog iskustva tijekom 40-godišnjeg služenja, onako kako želim, nastojim i trudim se biti kršćanin, svećenik, živjeti i služiti Bogu“, istaknuo je don Lush.

Papa svećenik

U početnom poglavlju Papa Franjo: Lik svećenika danas osvrće se na svećeništvo poglavara Katoličke Crkve analizirajući ga i citirajući njegove pamćenja vrijedne riječi upućene svojoj subraći, poput ovih: „Svećenik Katoličke Crkve nije neki službenik, s određenim satima služenja, nego pastir stada koji 24 sata na dan živi i služi Isusa Krista, Crkve, čovjeka… Ne bojte se biti tako prisutni, imajući svoj kršćanski identitet kao građani te sredine. Crkva, koja prati put i hod svakog čovjeka, znade biti zajedno sa svim putnicima.“

Slijede poglavlja kroz koja autor nudi brojne odgovore o življenju uzvišenog puta svećenika: Osobnost i identitet svećenika danas, Duhovnost svećenika danas, Život svećenika danas, Svećenik – čovjek razgovora, Svećenik – čovjek odnosa, Svećenik – čovjek dijaloga, Svećenik – čovjek komunikacije, Na 'večeri' s Isusom, Ovo činite meni na spomen (Lk 22,19), Naš stav prema euharistiji, Euharistija i kršćanski život, Biti Isusov učenik i Majka Terezija i svećeništvo.

O Majci Tereziji

Osvrćući se na svoja razmatranja, autor donosi osnovne smjernice koje su, kako navodi, jasne i prihvatljive Crkvi i kršćanima, ali i drugim ljudima dobre volje, te ih on sažima ovako: važno je biti svećenik, kršćanin, pa tek onda djelovati kao takav; bez potpunog predanja i suradnje s Bogom, s Crkvom, sa svakim čovjekom, život je prazan, besmislen, a više puta i nemoguć; prvi i jedini svećenik je Isus Krist, preduvjet našeg života i udjela u njegovu svećeništvu; bez duhovnog života nema ni duhovnog vodstva, djelovanja i svjedočenja; bez oaze i temelja kršćanske obitelji nema ni vjerske zajednice, župe, a time ni zvanja i poslanja; biti čovjek vjere, otvoren i iskren u odnosima, susretima, dijalogu i komunikaciji; živjeti s euharistijom i od euharistije, da bismo mogli biti ono što slavimo i primamo, temelj je kršćanskog i Bogu posvećenog života.

Kao albanski svećenik Apostolske administrature Prizren i vrsni poznavatelj lika i djela bl. Majke Terezije iz Kalkute, u završnom poglavlju analizirao je život blaženice i djelo u svijetlu euharistije, svećenika, služenja najsiromašnijima među siromasima, snagom Isusa – djelotvorne ljubavi i žive vjere.


Svestran autor

Don Lush Gjergji rođen 21. ožujka 1949. u G. Stubli. Klasičnu gimnaziju završio je u Dubrovniku, prvu godinu filozofije u Splitu. Studij je nastavio na Papinskom sveučilištu Urbaniana u Rimu, gdje je postigao licencijat iz filozofije i diplomirao teologiju, a na državnom sveučilištu doktorirao je socijalnu psihologiju. Dugogodišnji je urednik časopisa Drita i istoimene izdavačke kuće. Generalni je vikar Prizrenske biskupije, član Društva književnika Kosova, Katoličkih novinara Europe i Europske akademije. Objavio je više od 60 knjiga na albanskom, talijanskom i hrvatskom jeziku, od kojih 15 posvećenih Majci Tereziji.