Wilfrid Stinissen

Riječ ti je blizu


Wilfrid Stinissen, svećenik, karmelićanin i književnik napisao je više od 25 knjiga, a jedna od njih je Riječ ti je blizu s podnaslovom O duhovnom čitanju Biblije.

Piše: Tina Matić

Kako i sam naslov kaže, djelo je zapravo poticaj na čitanje Biblije kroz koju vjernici mogu bolje upoznati Božju poruku upućenu svakom pojedincu. Ovo književno štivo s izvornog švedskog na hrvatski jezik preveo jemons. Stjepan Željko Biletić, a urednik je Marko Zefić. Cjelokupni proces objavljivanja obavila je ove godine Naklada Sv. Antuna.

Mnogo truda

Ako se izučava kršćanska literatura, tj. književnost u globalu, zaključak je taj da su sva djela te tematike zapravo pokušaj tumačenja onoga što je Bog govorio.

Kroz brojna stoljeća i kulture javljala su se različita tumačenja Svetog pisma iz različitih tradicija, ali ona ne mogu podijeliti samu Riječ.

Čak je i autor rekao kako je osjećao nesigurnost izdati djelo te tematike, ali je uz podršku svojih slušatelja djelo ipak dobilo koncept od šest cjelina od kojih svaka opet za sebe ima podnaslove.

Svojevrsne piščeve upute počinju već Predgovorom,zatim slijedi prvo poglavlje O biti Biblije,Odnos između Starog i Novog zavjeta je drugo, a treće je Duhovno tumačenje Biblije. Zanimljiva je i četvrta cjelina Kako mistici prevode Bibliju, zatimO molitvi iz Knjige psalama i posljednja cjelina O redovitom čitanju Biblije iza koje slijedi završni podnaslov Zaključno razmišljanje.

Suma svih ovih riječi upućenih svakom vjerniku su Stinissenov pokušaj produbljivanja razumijevanja blaga skrivenog u Božjoj riječi.

Prava istina i smisao

Svi znaju kako je Biblija ili Sveto pismo temeljna knjiga kršćana, ali ona nije kao sve druge knjige. Ona neprestano poziva čovjeka na zajedništvo s Bogom, govori o vjerničkom životu i to je, između ostalog, jedan od mnogih razloga koji ju uzdižu iznad svih drugih knjiga.

Često pitanje koje postavljaju svi vjernici, od djece na vjeronauku do starih koji možda nikad nisu imali priliku slušati neka teološka objašnjenja, je zapravo istinitost Biblije. Je li sve istina? I ponajviše, je li istina Stari zavjet?

Prvi odgovor svakog teološkog učenjaka je savjet, gotovo i moranje da se sve mora tumačiti u duhu u kojem je i napisano.

Ako pak netko u Starom zavjetu vidi nešto kao konačno, ako tko ne razumije da Stari zavjetdobiva smisao iz Novog zavjeta, doći će do zaključka da je sva istina Svetog pisma puna proturječnosti, a zapravo je Isus Krist duboki, skriveni smisao Starog zavjeta. „Ako je Bog stvarni pisac Biblije, onda poruka koju nam donosi Biblija mora biti istinita. Da, to mora biti konačna istina. Ovo zvuči neobično pretenciozno, ali ne možemo ništa drugo nego priznati da je to tako. Pristup definitivnoj istini spada na bit kršćanstva. Odustati od ove vjere značilo bi poniziti i uvrijediti Boga“, obrazložio je autor.

Cijelo djelo moglo bi se svesti u jednu poučnu rečenicu, a to je da odbace li vjernici istinu Biblije, odbacuju pravi, izvorni smisao života, a s obzirom da nitko ne može živjeti bez smisla, čovjek bi bio primoran živjeti neprirodni smisao i iluziju. Božja riječ je smisao.