Shvatiti kolika je blagodat moći vjerovati!


Knjiga Kako je lijepo moći vjerovati, autora Antona Tamaruta,čitateljima zapravo tumači moć vjerovanja koja je svima darovana – sve bitne dimenzije čovjekove osposobljenosti za vjeru.

Piše: Tina Matić

Djelo o vjerovanju ispisano je na 196 stranica, a objavljeno kao suizdanje Kršćanske sadašnjosti i Kršćanskoga kulturnog centra u Zagrebu 2019.

Neupitno teološko djelo

Autor Anton Tamarut svećenik je i teolog, sveučilišni profesor dogmatske teologije i znanstvenik, duhovnik, duhovni pisac, pjesnik i intelektualac, a djelo Kako je lijepo moći vjerovati osmislio je tako da svakog čitatelja navede na promišljanje o pročitanom tekstu.

Svoje misli sabrao je u šest glavnih poglavlja koja su satkana od manjih jednako zanimljivih cjelina. Srži knjige prethodi Predgovor, Proslov te dio Kako je lijepo moći vjerovati. Zatim slijede glavne cjeline: Vjera i razum na putu prema istome cilju, Teologija i umjetnost u duhovnom srodstvu, Čovjek – osoba koju Bog ljubi i u koju ima povjerenja, Teološko-antropološki pogled na školu, Teološko-ekleziološki pogled na vlast, moć i autoritet te Crkva – obitelj obiteljî. Na kraju je uvršten dio Kako je lijepo živjeti u prijateljstvu tijela i duše, u vedroj i tihoj simfoniji duhovne i tjelesne stvarnosti, te Pogovor.  

„Ova knjiga je neupitno teološko djelo, djelo koje donosi pregršt bitnih i dragocjenih, a nadasve biblijski utemeljenih i nadahnutih znanja i spoznaja o nekim istinama kršćanske antropologije, nadnaravne vjere, umjetnosti, ekleziologije, odgoja i obrazovanja, braka i obitelji, duhovne i tjelesne higijene, ali držimo da je istodobno i katehetsko djelo koje sasvim oduševljeno, jednostavno i razumljivo poučava o netom prije spomenutim stvarnostima“, napisao je Tonči Matulić.

Što je sloboda?

U redcima djela sveučilišnog profesora Taramuta svatko može pronaći brojne odgovore. Govoreći o vjerovanju, neupitan je odnos između Boga i čovjeka, a kako jedan naslov kaže: Čovjek je osoba koju Bog ljubi i u koju ima povjerenje. Bog poziva na slobodu u istini i ljubavi.

Autor u knjizi navodi kako čovjek nije samo nešto, nego je netko, ne pita se samo što je, nego tkoje, a time želi reći da je on subjekt, gospodar sebe, slobodan i sposoban kreativno uobličiti svoje postojanje. „Sloboda, međutim, nije toliko sposobnost da izaberemo između ovoga ili onoga konačnog dobra, između ove ili one stvari izvan nas, nego je, prije svega, sposobnost da napravimo izbor nad sobom, nad svojim vlastitim životom, da ljubavlju ostvarimo sebe kao osobu“, napisao je autor i dodao kako čovjek najpotpunije potvrđuje sebe samoga darujući se.

U konačnici, ova knjiga koju je autor posvetio nedavno preminulom teologu i pjesniku Ivanu Golubu, obogaćuje teološka nastojanja, ali pruža i autorova oduševljenja osobnom vjerom, svećeničkim pozivom, profesorskom službom i teološkim istraživanjima. Potiče svakog čitatelja da promisli i shvati koja je zapravo blagodat moći vjerovati.

„Njegova teologija odsijeva vedrinom sadržaja i toplinom izričaja, pa stoga u njoj prevladavaju miroljubivi tonovi optimizma i radosti“, napisao je Ivan Bodrožić