Stih za promišljanje


Knjiga pjesama "Put iz sna" djelo je pjesnika franjevca Mladena Jozića koji je nižući ove brojne stihove iznio promišljanja o prirodi, duhovnosti, nekim emocijama i trenucima.

Piše: Tina Matić

Put iz sna stihovi su fra Mladena ispisani na 97 stranica, a kompletan pjesnički poduhvat objavila je 2014. Matica hrvatska. Ovo izdanje na poseban način obogaćuju ilustracije autora Ilije Skočibušića.

Na životnom putu

Fra Mladen, rodom iz Širokog Brijega, franjevac je koji i svojim stihom svjedoči franjevačku duhovnost i život. Mnogobrojne stihove svrstao je u ovu knjigu Put iz sna kroz koju je progovorio o poetici – poetskom govoru, svijetu, čovjeku i Bogu.

Sve to pretočio je u pet cjelina koje su povezane iako imaju dozu značenjske i misaone samostalnosti.

Prva cjelina je Put u san i javu i sadrži sedam pjesama: Put u san, Inspiracija, Riječ, Poezija, Violina moje duše, Tebi, Molitva.

Osmijeh Bogu i stvorenjima druga je cjelina satkana od 18 pjesama: Posvještenje, Nesanica – amnestija, Novo jutro, Jutro, Probudi u sebi osmijeh, Osmijeh novom danu, Nemir, Put u nemir, Očev dom, Moja majka, Radosna majčina suza, Moj susjed, In memoriam, Uzidan u slobodu, Mojoj murvi, Oproštaj, Domoljubna i Briješkim zvonicima.

Treća cjelina ili Krici s osmijesima ima čak 23 pjesme, a one su: Trenutak sreće, Poziv na život, Snaga ljubavi, Snaga Božje ljubavi, Odsjaj ljubavi, Ljubav je na križu, Nedoumica, Krik noći, Želja noći, Raskajani sin, Šum srca, Sreća je u srcu, Šaptaj srca, Rekapitulacija, Božić 1999., Kule na pijesku, Životni intermezo, Želja, Čežnja-vrijeme, Koraci, Mapa putovanja, Znak u vjetru, Spokoj.

Odškrinuti prozor u predvečerje četvrta je cjelina sa 16 pjesama: Vašara, Praznina, Susret, Samoća, Samospoznaja, Iščekivanje, Korak mali, Blokada srca, Put života, U raskoraku, Sljepilo, Ljubav na djelu, Tišina, Fosili, Kad sklopim oči i U tvojoj ruci.

Posljednja, cjelina je Završna pjesma koju zapravo čini jedna jedina pjesma – Kad bih bio.

Zapitaj se

Jedna od 65 pjesama koliko ih ima ova zbirka je i Kule na pijesku. Na izgled, može se pomisliti kako je pejzažna pjesma koja donosi priču o nekom krajoliku. Međutim, po prirodi, ova pjesma od 11 stihova raspoređenih u tri strofe 4+4+3, zapravo je misaona.

Pjesnik govori o ljudskoj težnji ka nečemu višem, kako ljudi grade kule, ali kule na pogrešnom terenu. Na pijesku.

Nižući slobodno stih (koji varira od najkraćeg četverca do najdužeg devetnaesterca) zapravo priča priču o pohlepi i neprestanoj želji za višem, većem i boljem koje nema pravu vrijednost.

„I bude ruševina velika

U onim koji grade kule

Na pijesku“, napisao je fra Mladen i natjerao svakog čitatelja da se zapita teži li pogrešnim stvarima.

Riječ o autoru

Fra Mladen Rozić rođen je 6. travnja 1957. u Ljutom Docu kod Širokog Brijega. Pučku školu pohađao je u rodnom mjestu i Biogracima, a srednju školu završio je u Širokom Brijegu 1975.

Godine 1983. stupio je u novicijat Hercegovačke franjevačke provincije. Studij filozofije i teologije završio je u Sarajevu i Zagrebu gdje je i diplomirao 1991. na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove. Kao svećenik djelovao je u Ljubuškom – Humac, Širokom Brijegu, New Yorku, Čerinu, Tomislavgradu, Bukovici.

Svoje pjesme predstavlja povremeno u časopisu Vitko (tiska ga Matica hrvatska iz Širokog Brijega) i u glasilu Stazama Sv. Franje.