Štovanje Marije Pomoćnice


Knjiga Štovanje Marije Pomoćnice, autora don Pavla Crnjca, izišla je u Nakladi Sv. Antuna u Zagrebu. Recenzent za ovo izdanje bio je fra Petar Lubina.

Ovo mala studija u dva dijela ima za cilj sustavno obraditi temu štovanja Marije Pomoćnice. U prvom dijelu knjižica nosi povijesni prikaz štovanja Marije u Crkvi, a u drugom dijelu nalaze se molitve i pobožnosti prema Mariji Pomoćnici.

Autor naglašava da nakon dolaska salezijanaca u Hrvatsku štovanje Gospe pod nazivom Pomoćnica Kršćana zahvaća i šire slojeve naroda, iako je štovanje Gospe i prije toga bilo prisutno, a poznata su i brojna Gospina svetišta, dokaz njezine prisutnosti među  Hrvatima.

Poseban fokus pisac stavlja na Don Bosca, utemeljitelja salezijaske družbe i na njegovu zamisao štovanja Gospe.

Kako čitamo, u obitelji Ivana Bosca Gospa od Utjehe imala je značajno mjesto, a to je na mladića ostavilo jak utisak i utjecalo na njegovo buduće štovanje.

U prvom dijelu knjižice objašnjava kako to Don Bosco izražava svoje štovanje Gospi i što je za njega najbitnije u toj praski.

Prihvaćajući tradicionalne načine, on traži i svoj vlastiti, osobni izražaj štovanja: U čašćenju Gospe, u pobožnostima Bezgrješnoj i Mariji Pomoćnici, Don Bosco ostaje vjeran sin Crkve. On Mariji iskazuje štovanje koje joj Crkva pridaje, a to je kult hiperdulie (...) na Marijinu udjelu u otajstvu spasenja i njezinu poslanju u Crkvi.

Autor dalje navodi: "Don Boscova marijanska pobožnost ne zaustavlja se samo na izgovorenim pobožnim vježbama, već ona zahvaća čovjeka u njegovim stavovima, mislima i djelovanju. Ona ga okreće Isusu, jedinom Spasitelju i posredniku, a po Isusu uvodi u zajedništvo Presvetog Trojstva".

Pavao Crnjac svećenik je zagrebačke nadbiskupije. Bavi se publicistikom i dokumentarnim filmom. Uređivao je salezijanski časopis Don Bosco danas.

Ovo djelo jezgra je njegova predavanja održanog na mariološkom kongresu u Kevaelaru 1987.

KT / M. M.