Svjedočanstvo i poruka franjevaštva


U suizdanju Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića i Kršćanske sadašnjosti, početkom 2016. objavljena je knjiga Franjevački poziv o. Lázara Iriartea.

Piše: Lidija Pavlović-Grgić


Knjiga Franjevački poziv Lázara Iriartea(1913. – 1997.) nosi podnaslov Sinteza ideala sv. Franje i sv. Klare i, prema mišljenju upućenih, vrlo je važna za proučavanje franjevaštva u cijelom svijetu te je poslije izdanja na nekoliko jezika dostupna i na hrvatskom u prijevodu s talijanskog Slavka Antunovića. U prigodi obilježavanja 490. obljetnice od začetka kapucinske reforme (1525. – 2015.), objavu ovog naslova u suradnji s nakladničkom kućom Kršćanska sadašnjost priredili su franjevci kapucini Hrvatske provincije sv. Leopolda Mandića.

Značajno djelo

Autor je 1987. (15 godina nakon objave prvoga izdanja) zapisao kako je njegov naslov svjetlo dana ugledao u prvom zanosu pokoncilske obnove, na zahtjev mnoge braće i sestara, sinova i kćeri sv. Franje kako bi ponovno otkrili ono što tvori sklop identiteta zvanja. Tako na 359 stranica ova opsežna i znanstveno utemeljena knjiga španjolskog kapucina i doktora crkvene povijesti donosi poglavlja: Franjevačka karizma; Život u pokori; U školi evanđelja; „Slijediti stope Gospodina našega Isusa Krista“; Krist prisutan u svojoj Crkvi; Marija, „djevica koja je postala Crkva“; Franjo i Klara pred svevišnjim Bogom; „Duh Gospodnji i njegovo sveto djelovanje“; „Klanjati se Bogu srca čista i uma čista“; Srce slobodno za ljubav; „Siromaštvo i poniznost“ našega Gospodina Isusa Krista; „Put u jednostavnosti“; Evanđeosko bratstvo; „Poslušnost u ljubavi“; Bratstvo koje se otvara svom ljudima; Bratstvo koje se otvara svemu; Franjevački apostolat te Misionarska prisutnost i djelovanje.

Dvoje Asižana

„Knjiga ima 17 poglavlja koja svako za sebe tvore zaokruženu cjelinu, a u isto su vrijeme međusobno povezana finom logičkom niti, pa se zato knjiga može čitati kao skladna cjelina. Gotovo se kroz svako poglavlje protežu velike evanđeoske, kristološke i karizmatske franjevačke teme i sadržaji, tako zorno vidljivi u životu dvoje Asižana“, zapisao je u predgovoru hrvatskom izdanju provincijalni ministar fra Jure Šarčević, OFMCap. Ocijenio je kako je riječ o iznimno vrijednu djelu, o dobroj sintezi evanđeoskih ideala sv. Franje i franjevačke duhovnosti koja je u zadnjim izdanjima ove knjige, osobito na talijanskom jeziku, još više obogaćena elementima duhovnosti sv. Klare bez koje nije moguće do kraja razumjeti serafskoga oca Franju.

„Ova knjiga vrlo dobro može poslužiti našim mladima u početnoj formaciji za franjevačku karizmu, kao školski udžbenik franjevačke duhovnosti, kao duhovno štivo, ali i kao dobar priručnik za duhovne vježbe, osobito franjevačkog usmjerenja i nadahnuća. Tko god pročita ovu knjigu, vjerujem da će osjetiti svježinu evanđeoske poruke, ljepotu franjevačke duhovnosti i privlačnost oblika života kojim je živjelo dvoje Asižana: sv. Franjo i sv. Klara“, zapisao je fra Jure preporučivši ovu knjigu hrvatskoj čitateljskoj javnosti, a na poseban način braći i sestrama franjevačke karizme i nadahnuća.  

Svježe riječi

Tim riječima još dodajmo kako su tekstovi Franjevačkog poziva unatoč godini nastanka svježi i u ovom vremenu, donoseći činjenice i misli važne za razumijevanje biti franjevaštva i približavanje franjevačke duhovnosti i običnom čitatelju koji želi doznati više o sv. Franji i sv. Klari.

„Autor će biti zadovoljan ako ove stranice na neki način potaknu članove mnogolike franjevačke obitelji, redovnika i svjetovnjaka, muškaraca i žena, da s većom vjernošću žive sadržaj i zahtjeve vlastitog poziva, pružajući svjedočanstvo i poruku o tome pred ljudima i naviještajući, riječju i djelima, Božja čuda“, zapisao je 1987. o. Iriarte, inače u katoličkim znanstvenim krugovima poznat kao pisac brojnih knjiga i znanstvenih radova, pretežno franjevačke povijesti i duhovnosti.