Više je onog zajedničkog, nego onog što nas dijeli


Biskup Ulrich Wilckens i kardinal Walter Kasper autori su djela Ekumenski poziv na buđenje s podnaslovom Za jedinstvo kršćana, koje govori o temi vidljivoga jedinstva svih kršćana.

Piše: Tina Matić

Knjigu dvaju biskupa koja je ekumenski prinos 500. obljetnici Lutherove reformacije objavila je Kršćanska sadašnjost 2017. Djelo koje govori o težnji, obnovi sveukupnog kršćanstva, s izvornog njemačkog na hrvatski jezik prevela je Lidija Šimunić Mesić.

Približavanje čitatelju i vjerniku

Cilj knjige Wilckensa i Kaspera zapravo je ohrabrenje kršćana da vjeru zajedno s drugim kršćanima svih konfesija žive hrabro i radosno.

Ta priča je posložena u dva glavna dijela: prvi – Katolička perspektiva kardinala Waltera Kaspera i drugi – Prilog s evangeličkog stajališta biskupa u miru dr. Ulricha Wilkensa.

Složenost kompozicije ipak seže malo dublje jer su autori svaki od ta dva dijela podijelili na manje zasebne cjeline među kojima se u oba slučaja nalazi Uvod.

Dio koji iznosi stavove kardinala Waltera je prvi i osim uvoda i Popisa kratica čitateljima je ponuđeno 10 podnaslova koji govore o povijesnom djelovanju Trojedinog Boga, Mariji kao slici Crkve, Crkvi u suvremenom svijetu, duhovnom ekumenizmu itd.

Wilckens se publici najprije približio Uvodom, zatim je kroz 11 manjih cjelina iznio stavove o Bibliji kao Svetom pismu, slaganju u nauku o opravdanju, o društvu i državi, nadi u vjerničko dioništvo u eshatološkom dovršenju itd.

Ovo djelo zaokružuje zapravo zajednički Predgovor i Kraj.

Pomirenje

Već u uvodu u djelo autori napominju kako se reformacije može prisjetiti na pravi način samo ako se dopusti samoreformiranje Duhom Svetim i pomaganjem u pronalaženju Božje stvarnosti kršćanima koji su istupili iz kršćanstva.

Nadalje, pokušavaju svim vjernicima pojasniti kako ekumenski dijalog ne može biti ograničen na pitanja iz 16. stoljeća i unutarnje crkvene probleme koji su time uzrokovani. Približavaju ideju koja govori kako Crkva nije tu samo za sebe.

„S tim univerzalnim obzorom Crkve danas idu prema novom razdoblju svoje povijesti u ekumenskoj povezanosti s nadom i vjerom, ali i brigama za budućnost čovječanstva. Mogu udovoljiti golemim izazovima pred kojima stoje samo ako neriješene probleme prošlosti, koji su se pojavili prije 500 godina krivnjom svih strana i koji ih do danas paraliziraju, uskoro privedu rješenju i ako već danas svojim riječima i djelima zajedno na najbolji mogući način svijetu daju svjedočanstvo o Isusu Kristu“, objašnjeno je u knjizi.

Temeljna ideja Wilckensa i Kaspera bila je iznošenje stavova o tezama o oprostu Martina Luthera iz 1517. koje su zapravo poziv na obraćenje i kajanje.

Dva biskupa žele potaknuti sve vjernike, objasniti im kako je više onog zajedničkoga, nego onog što ih razdvaja.

Na kraju, ova knjiga donosi nadu u obnovu sveukupnog kršćanstva, nadu u to da će se kršćani ujediniti u hrabrom zastupanju evanđelja.