Najstarija američka kršćanska umjetnina djelo je Azteka u Meksiku


Američko najstarije djelo kršćanske umjetnosti datira iz 1539., a tvorci su mu bili Azteci koji su ga izradili za redovnike u Mexico Cityu. Mozaik koji uprizoruje euharistijsko čudo kombinacija je azteške ikonografije i indijanske umjetnosti perjem.

Riječ je o mozaiku koji oslikava čudo tijekom mise Sv. Grgura Velikog (540. – 604.), u kojemu se Krist pojavljuje poviše oltara dok Papa slavi euharistiju. Scena, prikazana sa šarenim, prelijevanim perjem i zlatnim listom, bilježi trenutke kada se ranjeni i Krist koji krvari uzdiže iznad oltara, zapanjivši nevjernike u crkvi.

Ovo umjetničko djelo trenutno se nalazi u Metropolitan Museum of Art u New Yorku, gdje su ga iznajmili od Musée des Jacobins u Auchu, u Francuskoj.

Natpis na mozaiku upućuje na to kako su ga naručili dominikanac o. Pedro de Gant i guverner Mexico Citya Don Diego Huanitzin kako bi ga darovali papi Pavlu III. čijaje bula Sublimis Deus iz 1537. zabranila porobljavanje urođenika.

KT