Sveta zemlja

Pronađeno točno mjesto događaja „čuda sa svinjama“?


Otkrivena je mramorna ploča s natpisom na hebrejskom koja može upućivati na točnu lokaciju događaja opisanog u Novom zavjetu, a poznat je kao čudo sa svinjama (usp. Mk 5,1-20).

Vjerojatno je mnogima poznata scena koju u evanđeljima opisuju sva trojica sinoptika: kada je Isus došao u sjeveroistočno područje Galilejskoga mora i tu izliječio opsjednutoga koji je imao legiju zloduha. U konverzaciji s Isusom đavao ga je molio da im dopusti ući u krdo svinja koje je paslo u blizini. On mu je to udovoljio, a rezultat je bio da su svinje najedanput jurnule niz obronak i podavile se u moru.

Evanđelisti neodređeno kažu da je Isus: stigao „na onu stranu mora, u kraj gerazenski“ (Mk 5,1); odnosno „kada dođe prijeko, u gadarski kraj“ (Mt 8,28); ili „Doploviše u gergezenski kraj koji je nasuprot Galileji“ (Lk 8,26).

Nedavno je grupa arheologa otkrila mramornu ploču na obali Galilejskog jezera s natpisom na hebrejskom koji može upućivati na točnu lokaciju ovoga događaja poznatoga i kao “čudo sa svinjama”. Prema nalazu ovoga tima, to se moglo dogoditi u Kursi, gradu smještenu u gadarenskom ili gerazenskom kraju, na južnom dijelu Golanske visoravni.

Ilustracija: Galilejsko jezero; FOTO: KT

„Prisutnost hebrejskog naselja blizu istočne obale Galilejskog mora vrlo je čudna pojava“, izjavio je Haim Cohen, istraživač sa Sveučilišta u Haifi. Zapravo, naselje je otkriveno isključivo zbog pada razine vode, što je omogućilo istraživačima da pronađu pristanište koje je inače pod vodom i, pored njega, naselje Kursi. Ploča stara 1 500 godina nađena je unutar zgrade koja bi mogla biti kao sinagoga.

Mramorna ploča osvjetljavala bi ovu temu. Na njezinoj površini od 140 x 70 cm nalazi se hebrejski natpis u kojem su stručnjaci mogli identificirati riječi "amen" i "marmaria", koja bi se mogla prevesti kao "Marija", "mramor" ili "učitelj".

Kao što se može pročitati u Primeros Cristianos i Israel En Línea, prema profesoru Mijalu Artziju, a prenosi Aleteia, cjelokupan tekst sastoji se od osam redaka. „Obično nije pronađeno tako mnogo hebrejskim riječi uklesanih u kamenu. Pretpostavka je da je osoba kojoj je natpis posvećen imao ogroman utjecaj na lokalno stanovništvo“, izjavio je profesor.

KT