Brčko

Preminuo fra Mirko Jozić


Na spomendan Bezgrešnog Srca Marijina, 25. lipnja, u kasnim večernjim satima u bolnici u Brčkom od posljedica moždanog udara preminuo je župni vikar u Zoviku fra Mirko Jozić.

Fra Mirko je rođen 21. siječnja 1947. u Donjem Vukšiću u župi Ulice kod Brčkog od oca Marka i majke Janje rođ. Mikšić. Osnovnu školu završio je u Ulicama, a klasičnu gimnaziju u Visokom. Godinu novicijata proveo je u Kraljevoj Sutjesci. Svečane zavjete položio je u Sarajevu 1973. Filozofsko-teološki studij završio je na Franjevačkoj teologiji u glavnom gradu BiH gdje je i zaređen 3. veljače 1974.

Nakon ređenja djelovao je u Tuzli kao duhovni pomoćnik do 1977. Od 1980. boravi u Njemačkoj na studiju. Doktorirao je u Munchenu 1986. te radio kao profesor u Visokom i na Teologiji na Nedžarćima do 2012. Potom je bio župni vikar u Dubravama od 2012. do 2016. te vikar u Zoviku od 2016. do smrti.

Također je obavljao funkciju predsjednika Hrvatskog kulturnog društva Napredak Podružnica Brčko u razdoblju od 2018. do svibnja 2022.

Ispraćaj zemnih ostataka pokojnika sa sv. misom zadušnicom bit će u župnoj crkvi u Zoviku, u utorak, 28. lipnja u 14.00 sati koju će predvoditi vrhbosanski nadbiskup u miru Vinko kard. Puljić. Nakon toga u Gunji u Hrvatskoj bit će ukopni obredi koje će predvoditi provincijal Bosne Srebrene fra Zdravko Dadić.

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!

Ž.I., KT