Deva (Camelus dromedarius L.)

Uto kraljica od Sabe ču glas o Salomonu; hoteći iskušati Salomona zagonetkama, dođe u Jeruzalem s mnogobrojnom pratnjom i s devama koje su nosile miomirise, mnogo zlata i dragulja. (2 Ljet 9,1)


Deva nam je svima poznata kao jako izdržljiva životinja koja može dugo izdržati bez vode, a hrani se oskudnim pustinjskim trnjem.

Piše: Dr. sc. p. Mario Crvenka, OFM

Hebrejska riječ גּמ֩֨ל gāmāl ili בִּכְר֨ה bikrâ – mlada deva označava izričito jednogrbu devu C. Dromedarius, kao što to sljedeći tekst pokazuje: Mnoštvo deva prekrit će te jednogrbe deve iz Midjana i Efe. Svi će iz Šebe doći donoseći zlato i tamjan i hvale Jahvi pjevajući (Iz 60,6).

Dvogrba deva (Camelus ferus) ne spominje se u Svetom pismu, jer njezin je zavičaj centralna Azija, ali se može naći na obelisku kralja Salmanazara III. Njegovi su protivnici u ratu kod Karkara (853. pr. Kr.) imali 1000 deva s jahačima.

Biblija na jednom mjestu kao primjer pohote spominje: Deva brza što krstari stazama svojim... u pohoti svojoj požudno dašće (Jr 2,23,b) Ona je hraniteljica pustinjskog naroda: daje mlijeko, dlaku za odjeću i meso za jelo (Izraelcima je bilo zabranjeno devu jesti).

Ostala mjesta u Bibliji: Post 12,16; 24,10-64; 30,43; 31,17.34; 32,8.16; Izl 9,3; Lev 11,4; Pnz 14,7; Suci 6,4; 7,12; 8,21.26; 1 Kr 10,2; 2 Kr 8,9; 1 Sam 15,3; 27,9; 30,17; 1 Ljet 5,21; 12,41; 27,30; 2 Ljet 9,1; 14,14; Ezr 2,67; Neh 7,67; Jdt 2,17; Job 1,3; 42,12; Iz 21,7; 30,6; 60,6; Jr 2,23; 49,29.32; Ez 25,5; Zah 14,15; Mt 3,4; 19,24; 23,24; Mk 1,6; 10,25; Lk 18,25.