Divokoza (Rupicapra rupicapra)

Znaš li kako se legu divokoze? (Job 39,1)


U Bibliji se spominje mnoštvo životinja, a među njima je i divokoza koja je kod nas na Biokovu našla prikladno stanište.

Piše: Dr. sc. p. Mario Crvenka, OFM

Ovdje je vrlo teško razlikovati što označava hebrejska riječ יעֵ֩ל yāᶜēl: mnogi misle da ona ne označava divokozu nego kozoroga (Capra ibex/nubiana/) o kome će kasnije biti riječi. Divokoza (grč. aigokeros) je vrlo spretna životinja i imponira svojom sigurnošću skačući po kamenjaru. Kod nas je na Biokovu našla prikladno stanište.

Ostala mjesta u Bibliji: 1 Sam 24,3; 1 Kr 5,2; Job 39,1.