Gnjurac (crnogrli) Podiceps cristatus L.

Od ptica neka su vam ove odvratne i neka se ne jedu - odvratnost su: ...gnjurac... (Lev 11,17)


Ova ptica spada u porodicu Podicipedidae. Ima tamnu dvorogu krestu, riđi ovratnik.

Piše: Dr. sc. p. Mario Crvenka, OFM

Hebrejsko ime mu je כּוֹס kôs. Velik je do 50 cm, a ima raspon krila 90 cm. Često ga se može naći na ribnjacima i šljunčarama. U svijetu postoji 21 vrsta gnjuraca. Sve ih obilježava vitak dugi vrat. Imaju savršenu građu tijela za život u vodi. Gnijezda grade od vodenog bilja. Kad se mladi nađu u opasnosti jedan ih od roditelja pokupi i nosi ispod krila. Kod nas žive: riđogrli gnjurac (P. grisegena) (vidi sliku), crnogrli gnjurac (P. nigricollis) i ušati gnjurac (P. auritus).

Mjesta u Bibliji: Lev 11,17.