Gorušica (Brasica nigra (L.) Koch)

Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek uze gorušičino zrno i posije ga na svojoj njivi. Ono je doduše najmanje od sveg sjemenja, ali kad uzraste, veće je od svega povrća (Mt 13,31.32).


Gorušica ili slačica crna je jednogodišnja biljka, vi¬soka do 130 cm, vretenastog korijena.

Porodica: Brasicaceae - krstašice

Porodica: Brasicaceae - krstašice

Piše: Dr. sc. p. Mario Crvenka, OFM

Cvjetovi su plavkastozeleni, a sjemenke smeđe ili crvenkastosmeđe boje. Sadrže sinigrin, masno ulje i bjelančevine. Glavni sastojak eteričnog ulja gorušice je alilizotiocijanat, koji ulazi u sastav nekih lijekova. Sabiru se njene zrele sjemenke (Sinapis nigrae semen) i prerađuju u brašno (Sinapis farina), a tiještenjem se dobiva goru­šičino ulje (Sinapis oleum). Baš stoga što joj je sjeme maleno, Isus ga uzima kao primjer za kraljevstvo nebesko: započinje u srcu kao nešto neznatno, a može se razviti u veliku silu koja mijenja svijet.

Mjesta u Bibliji: Mt 13,31.32; 17,20; Mk 4,31; Lk 13,19; 17,6.