Krokodil (Crocodylus niloticus L.)

Zar loviš Levijatana udicom? Zar ćeš mu jezik zažvaliti uzetom? (Job 40,25)


Svima nam je krokodil poznat kao relikt iz prošlosti i kao opasna životinja.

Piše: Dr. sc. p. Mario Crvenka, OFM

Hebrejsko לִוְית֩֙ן ime liwyātān - onaj koji se uvija, svija, označava jedno mitološko čudovište početnog kaosa: Prokleli je oni štono dan proklinju i Levijatana probudit su kadri (Job 3,8). Ovdje se misli na krokodila (hebr. תַּנִּין tannîn), kao i: Ukroti neman u trsci (Ps 68,31). Ezekiel uspoređuje samog faraona s krokodilom (32,1-16), a isto tako krokodila koristi na drugom mjestu kao simbol za čitav Egipat (Ez 29,3). Krokodil jako podsjeća na zmaja o kojem govori Apokalipsa (Otk 12,3). Svima nam je krokodil poznat kao relikt iz prošlosti i kao opasna životinja. Zadnji živi primjerak krokodila uhvaćen je u Izraelu 1917. godine. Krokodil spada u red Crocodylia, koji obuhvaća tri porodice: aligatore, gavijale i prave krokodile.

Ostala mjesta u Bibliji: Levijatan: Iz 27,1.