Mandragora (Mandragora autumnalis L.)

Jednoga dana, u vrijeme pšenične žetve, namjeri se Ruben u polju Ijubavčica te ih donese svojoj majci Lei (Post 30,14).


Riječ je o jednoj od najpoznatijih otrovnih i čarobnjačkih biljaka prošlih vjekova. Malo se kojoj biljci pripisivalo to­liko moći kao biljci dûdā'îm (hebr. ime) - hrv. ljubavčici.

Porodica: Solenaceae - pomoćnice

Porodica: Solenaceae - pomoćnice

Piše: Dr. sc. p. Mario Crvenka, OFM

Njen korijen je razvijen, debeo, mesnat, razgranat. Često svojim oblikom podsje­ća na čovjeka, što je ljudska mašta proširila i na mnoštvo drugih likova iz svijeta čarolije. Tim se oblicima pridavala posebna moć, npr. korijen se morao iskopati sa zatvorenim ušima u Ivanjskoj noći. U Bibliji se spominje u vezi s pripravljanjem ljubavnog napit­ka. Odatle joj i hrvatsko ime Ijubavčica ili njemački "Liebesapfel".

Mjesta u Bibliji: Post 30,15.16; Pj 7,14.