Smreka (Juniperus excelsa M. B.)


A sam ode dan hoda u pustinju; sjede ondje pod smreku, zaželje umrijeti! (Job 19,4).

Porodica: Cupressaceae - čempreske

Porodica: Cupressaceae - čempreske

Piše: Dr. sc. p. Mario Crvenka, OFM

Ova biljka jako sliči cedru, a i raste na istom području. Stanovnici Libanona nazivaju je berôt. Možda prorok Ezekijel misli na omoriku, a ne na čempres: "Od senirskih čempresa oplate ti sagradiše" (27,5), jer i dan-danas omorika raste na Seniru (Hermonu), dok čempres raste na visoravni kod Edoma.