Galeb (crnoglavi) Larus Melanocephalus L.

Od ptica neka su vam ove odvratne i neka se ne jedu - odvratnost su: ...galeb... (Lev 11,16)


U svijetu postoji 51 vrsta galebova, raširenih po svim kontinentima.

Piše: Dr. sc. p. Mario Crvenka, OFM

Zimi neke vrste mijenjaju ruho, najčešće su sivo-bijeli. Galeb (hebr. שַׁחַךּ šahׅap) je vrlo lijepa ptica iako ga neki nazivaju strvinarom mora i rijeka. Ponekad ga se može naći na smetlištima i deponijima oko velikih gradova. Galebovi su izvrsni letači. U Hrvatskoj su zastupljene sljedeće vrste: već spomenuti crnoglavi galeb (vidi sliku); riječni galeb (Larus ridibundus); mali galeb (L. minutus); galeb klaukavac (L. cacchinans) i tamnoleđi galeb (L. fuscus).

Mjesta u Bibliji: Lev 11,16; Pnz 14,15.