Ahiret


Pojam ahiret turska je riječ nastala od arapske akhirah koja u slavenskim jezicima označava „onaj“, „budući“ ili „vječni“ svijet za vjernike muslimane.

Foto: Pixabay.com

Foto: Pixabay.com

Priredio: Dražen Kustura

Vjerovanje u zagrobni život jedna je od bitnih odlika gotovo svih religija svijeta. Za pripadnike islamske vjeroispovijesti duša nakon zemaljskog života odlazi u džennet (raj) ili džehennem (pakao).

Vječni život u islamskoj tradiciji opisan je u Kur'anu, ali i u brojnim hadisima (ono što je poslanik Muhammed rekao ili što su o njemu i njegovim postupcima kazali njegovi suvremenici – ashabi). Tako je prema jednom od njih prorok opisujući drugi svijet, naglasio: „On dolazi poslije ovoga svijeta; njegove godine su neopisive, dani neizbrojivi, a njegovi stanovnici ne umiru.“

Također, najveći muslimanski prorok govorio je i osobinama ahireta: „O stanovnici vječnosti, o stanovnici vječnog trajanja, zaista vi niste stvoreni za nestajanje, nego ćete biti samo preneseni iz kuće u kuću, kao što ste iz kičmi preneseni u maternice, iz maternica na ovaj svijet, iz ovoga svijeta u grobove, iz grobova na mjesto stajanja (na sudnjem danu), s mjesta stajanja u vječnost, u džennet ili džehennem.“ Upravo zbog vjere u prijelaz s ovozemaljskog u onozemaljski svijet muslimani u BiH ne govore o smrti, nego o „preseljenju“ na ahiret.

Stoga islamska sveta knjiga Kur'an upozorava muslimane da tijekom ovozemaljskog života vode računa o budućem svijetu te da se čuvaju onoga što ga razara.

Riječ suprotna od ahireta je dunjaluk, a označava ovozemaljski svijet u kojemu ljudi žive.