Hasid umot (h)a-olam


Pojam hasid umot (h)a-olam hebrejskog je podrijetla i u doslovnom prijevodu znači „pravednik naroda svijeta“, a odnosi se na sve one koji nisu pripadnici židovskog naroda, ali izvršavaju Božje zapovijedi.

Poljski doktor, pisac i borac za dječja prava Janusz Korczak (22. srpnja 1878., Varšava - 7. kolovoza 1942., logor Treblinka)

Poljski doktor, pisac i borac za dječja prava Janusz Korczak (22. srpnja 1878., Varšava - 7. kolovoza 1942., logor Treblinka)

Priredio: Dražen Kustura

Naime, prema hebrejskoj tradiciji, čitavo čovječanstvo prije dobivanja Tore bilo je obvezno na održavanje sedam zapovijedi za sve Noine sinove. Nakon što je Bog objavio pet svetih knjiga izabranom narodu, Židovi su se obvezali na održavanje 613 zapovijedi, ali je ostatak čovještva nastavio s poštivanjem obvezatnih sedam.

Židovstvo dopušta bilo kojem pojedincu ili zajednici pristup u puno zajedništvo s njima, s tim da moraju pred rabinom potpisati ugovor kojim se obvezuju na poštivanje svih propisa Tore. Od toga trenutka oni su punopravni članovi Saveza te imaju sve dužnosti i privilegije koje proizlaze iz tog ugovora.

U prvom i drugom stoljeću poslije Krista diljem grčkorimskog svijeta bilo je više od milijun ljudi različitog etničkog podrijetla koji su stupili u Savez s Bogom prihvativši održavanje svih propisa Tore. Također su poznati i primjeri da su se čitava plemena ili narodi priključili židovstvu, npr. Hazari ili arapska plemena iz predislamskog razdoblja iz Jemena ili Arabije. Ipak, prema učenju Tore, da bi čovjek imao udjela u budućem svijetu ne mora nužno postati Židov, nego je bitno da poštuje sedam zapovijedi za sinove Noine. Oni koji tako čine nazivaju se „pravednicima naroda svijeta“. Oni pak koji održavaju tih sedam zapovijedi, ali samo zato što im se čine logične i moralne, a ne smatraju ih da su božanskog podrijetla, nazivaju se „mudraci naroda svijeta“ (haham umot (h)aolam) te oni kao takvi, prema židovskom učenju, neće imati udjela u budućem svijetu.

U posljednjem stoljeću termin hasid umot (h)aolam koristi se i za sve one koji su svoj život žrtvovali da bi spasili Židove od nacističkih progona.