Antimins


Pojam antimins je latinskog podrijetla i sastoji se od dviju riječi - ante i mensa što u doslovnom prijevodu znači „umjesto trpeze“, a u pravoslavnoj tradiciji označava liturgijsko platno na kojem je predstavljena Isusova muka i njegovo polaganje u grob. Bez ovoga platna nije dopušteno služiti svetu misu.

Foto: Print screen

Foto: Print screen

Priredio: Dražen Kustura

Antimins je četverokutna lanena tkanina u kojoj su ušivene moći nekog svetca i slika polaganja Krista u grob. Također postoji pravilo da na svakom antiminsu mora stajati i potpis nadležnog episkopa, tako da svaki svećenik prima komad platna od svojeg episkopa čiji potpis jamči, ne samo postojanje euharistijske zajednice, nego i zajedništva između njega i pojedinog svećenika.

Posvećeni antimins je apsolutno nužan prilikom slavljenja sakramenta euharistije u pravoslavnoj tradiciji. Prema tom učenju, ovaj posvećeni komad platna zamjenjuje oltar koji je obvezatan u liturgiji. Povijest korištenja antimisa povezana je s odlukama Četvrtog ekumenskog (vaseljenskog) sabora u Kalcedonu 451., koji zabranjuje služenje sv. mise u običnim kućama ili mjestima; kao i s odukama Sedmog ekumenskog sabora (Drugi nicejski 787.), koji nalaže da se prilikom posvete crkve moraju koristiti moći svetaca. Tako su ove dvije odluke na praktičan način sadržane u antiminsu.

Slična odredba postojala je i u Zapadnoj Crkvi, s tim da su svećenici kada bi služili misu izvan posvećene crkve, sa sobom nosili posvećenu ploču na kojoj bi slavili euharistijska otajstva.