Jerarhija


Pojam jerarhija dolazi od dviju grčkih riječi ιερά (hiera) i αρχή (arhe), a u doslovnom prijevodu označava sveto upravljanje ili vlast.

Foto: Pixabay.com

Foto: Pixabay.com

Piše: Dražen Kustura

Jerarhija je identična pojmu hijerarhija u katoličanstvu, a predstavlja službe koje su dobivene hirotonijom (polaganjem ruku), koje imaju vlast upravljanja Crkvom.

Kao što je slučaj i u Katoličkoj Crkvi, i pravoslavna hijerarhija ima tri stupnja: đakonski, prezbiterski (svećenički) i episkopski (biskupski); i trostruku službu: pastirsku,

učiteljsku i upraviteljsku.

Pravoslavna tradicija, slično katoličkoj, smatra jerarhiju nastavkom Kristove spasiteljske djelatnosti koju je ustanovio sam Isus povjeravajući apostolima

upravljanje Crkvom, ali za razliku od Katoličke Crkve gdje je Papa vrhovni poglavar, u pravoslavlju najviši čin upravljanja imaju episkopi koji se smatraju izravnim nasljednicima apostola.

Prema podrijetlu i oblicima služenja, hijerarhija se u Pravoslavnoj Crkvi dijeli na: jerarhiju hirotonije (rukopolaganja), jurisdikcije (upravljanja) i hirotesije (rukoproizvođenja). Stupnjevidobiveni hirotonijom imaju stalnikarakter i za njih se smatra da subožanskog podrijetla, dok su onidobiveni jurisdikcijom privremenii oni se smatraju posljedicom ljudskog ustrojstva.