Kanon


Pojam kanon je grčkog podrijetla i u doslovnom prijevodu znači „mjera“, „pravilo“ ili „zakon“, te u pravoslavnoj tradiciji ima više značenja. Tako postoje kanoni Sv. pisma, crkveni i tzv. jutrenji. Teološko-znanstvena disciplina koja izučava ovu problematiku naziva se kanonsko pravo.

Foto: Pixabay.com

Foto: Pixabay.com

Priredio: Dražen Kustura

U Pravoslavnoj Crkvi pod kanonskim pravom u načelu se podrazumijevaju odredbe crkvenih sabora od četvrtog do devetog stoljeća, dok se ostale odluke obično nazivaju pravila. Kanonsko pravo u pravoslavlju čine crkvena pravila i odredbe koje se odnose na kršćansku etiku, bogoslužje, disciplinu klera, monaštva, crkvene organizacije i jurisdikcije, što su ih proglasili ekumenski ili mjesni sabori. Ipak, ti kanonski propisi nisu shvaćeni tako strogo kao što je to slučaj u Katoličkoj Crkvi, pa se i primjenjuju slobodnije u odnosu na povijesne i društvene prilike svake pojedine mjesne zajednice.

Kanon Sv. pisma odnosi se na popis onih knjiga koje se drže nadahnutim Duhom Svetim. Ovaj kanon je u pravoslavnoj tradiciji identičan kao i u katoličkoj te ga sačinjava 46 knjiga Starog i 27 knjiga Novoga zavjeta.

Dok se u tzv. kanon jutrenja ubraja niz pjesama sačinjenih na osnovu devet biblijskih pjesama gdje na poseban način dominiraju psalmi.

Pojedine Pravoslavne Crkve donose vlastite kanone ili pravila, a oni se odnose na: disciplinu posta, štovanje ikona, brak, razvod, ređenje (hirotoniju) svećenika, disciplinu klera i monaha, sudjelovanje laika u životu Crkve, hijerarhijske stupnjeve, poredak eparhija po časti, međucrkvene odnose, javne odnose...