Šehid


Pojam šehid arapskog je podrijetla i u doslovnom prijevodu znači „svjedok“, dok se obično prevodi i kao „mučenik“ ili „žrtva“, a označava muslimana koji je svoj život dao za islamske vrijednosti te je svjesno u ime Boga položio život.

Priredio: Dražen Kustura

Ovaj pojam nalazi se i u Kur'anu kao jedan od 99 naziva za Allaha: „Bog je svjedok (ŠEHID) svake stvari, svega…“ Istinskim svjedokom vjere muslimani smatraju onoga koji je poginuo boreći se na Allahovu putu, a utemeljenje za ovo vjerovanje nalaze u suri Ali imran, i to u 169. ajetu: „Nikako ne smatraj mrtvima o­ne koji su na Allahovu putu izginuli! Ne, o­ni su živi i u obilju su kod Gospodara svoga.“

Također, islamska tradicija naučava da je onima koji su umrli kao šehidi osigurano mjesto u džennetu. Prema nekim autorima, kriteriji kako bi se netko mogao smatrati mučenikom za vjeru prije svega su da je lišen osobne požude i slave, gramzivosti, pljačke i osvete.

Općenito se u Islamskoj zajednici BiH šehidima smatraju svi poginuli borci u proteklom ratu u BiH koji su pripadali bošnjačkom korpusu.

U novije vrijeme u nekim krugovima u svijetu šehidima se nazivaju i bombaši samoubojice, ali s ovom kvalifikacijom ipak se ne slaže većina islamskih učenjaka prije svega objašnjavajući taj čin samoubojstvom, što je za jednog muslimana zabranjeno.