Tašlih


Pojam tašlih je hebrejskog podrijetla i njime se označava blagdan čišćenja koji pada prvi dan Nove godine, odnosno Roš-ašana. Simbolizira ga obredno pranje na obalama mora ili rijeka, kao i na bunarima ili izvorima voda.

Foto: Pixabay.com

Foto: Pixabay.com

Priredio: Dražen Kustura

Sam obred započinje čitanjem prigodnih tekstova iz Biblije, a završava riječima proroka Miheja: „I bacit ćeš u bezdane mora sve grijehe njihove.“ Uz izgovaranje ovih riječi izvrću se džepovi te se u vodu bacaju komadići kruha. Ovaj ritual simbolički predstavlja oslobađanje od grijeha, te ponovni početak u Novoj godini.

Prema nekim izvorima, ovaj običaj kod Židova star je oko 500 godina jer u Tori i Talmudu se nigdje ne spominje.

Mjesta na kojima se obavlja tašlih su različita te zavise prije svega od geografskih uvjeta u kojima Židovi žive. Tako se u Jeruzalemu obavlja kraj bunara zbog nedostatka tekućica; u Safedu na krovovima kuća odakle se vidi jezero Kineret; a u Tel-Avivu i Haifi uz morsku obalu. Iako se ovaj blagdan veže uz židovsku Novu godinu, u pojedinim hebrejskim zajednicama on se prakticira i na Kipur.

Kao što je već spomenuto, poželjno je da se tašlih obavlja uz tekućice što ima

simboličko značenje: da voda na početku Nove godine odnese sve grijehe i prekršaje koje su vjernici učinili u proteklih 365 dana te da pođu novim, pravim putem.