Zinaluk


Pojam zinaluk arapskog je podrijetla i u prijevodu na slavenske jezike znači „blud“ ili „bludna radnja“, a označava moralni prijestup izvanbračnog stupanja u seksualne odnose. Taj prijestup mogu učiniti pojedinci koji nisu u braku ukoliko imaju spolne odnose, ali i osobe koje su u braku ukoliko imaju izvanbračne odnose.

Foto: Pixabay.com

Foto: Pixabay.com

Priredio: Dražen Kustura

Zinaluk je u islamu, kao i u ostalim monoteističkim religijama, tretiran kao težak moralni prijestup. Otežini ovoga grijeha govori i muslimanska sveta knjiga Kur’an u kojoj se, između ostaloga, na jednom mjestu nalazi: „I ne približavajte se bludu jer to je razvrat, kako je to ružan put!“ (ElIsra’ 32).

Slično kao što su u židovstvu postojale propisane žestoke kazne za one koji bludno sagriješe, isto tako i u zemljama u kojima je na snazi šerijat postoje načini kažnjavanja prijestupnika. Tijekom povijesti i sam način kažnjavanja bludnika bio je različit: u početku kazna za zinaluk bila je zatvor za udanu osobu, a proklinjanje i ukor za neoženjene i neudane, dok je kasnije ona preinačena u kaznu od stotinu bičeva za osobe u br aku ili čak kamenovanje. U načinu kažnjavanja vidljivo je kako muškarac i žena nisu u jednaku položaju jer kazna kamenovanjem pridržana je ženama.

Isto tako šerijat je donio i neke propise kako osobe ne bi počinile ovaj grijeh, a i oni se odnose uglavnom na žene pa, između ostaloga, muslimanski zakonik nalaže: obaranje pogleda i ženama i muškarcima; zabranjuje ženi ostati nasamo s muškarcem koji joj nije mahrem (pratitelj žene na hadždžu ili muški srodnik s kojim ne može stupiti u brak); ženi nije dopušteno putovati bez mahrema; zabranjeno joj je izlaziti iz kuće namirisana ili pak miješati se s muškarcima u džamiji, školi; dok je muškarcu zabranjeno gledati ženu u lice...

Muslimanski učenjaci preporučuju svakoj osobi koja počini ovaj grijeh, bez obzira živjela u zemlji sa šerijatskim uređenjem ili ne, da isti pokuša sakriti te se iskreno pokaje.