s. Amabilis Jurić

Koncept duhovnosti vjeroučitelja


Knjiga Duhovnost vjeroučitelja laika u Hrvatskoj dr. sc. Kate s. Amabilis Jurić objavljena je krajem 2015. u nakladi Kršćanske sadašnjosti.

Piše: Lidija Pavlović-Grgić

Dr. sc. Kata s. Amabilis Jurić, školska sestra franjevka Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina sa sjedištem u Sarajevu, javnosti je ponudila knjigu koja će poučiti i odgovoriti na mnoga pitanja vezana za duhovnost laika vjeroučitelja. To je djelo plod njezina dugogodišnjeg i iznimno kvalitetna znanstvenog istraživanja.

Značajna tema 

Od početaka studija na Katehetskom institutu Katoličkog bogoslovnoga fa­kulteta Sveučilišta u Zagrebu autorica je osjećala potrebu sustavnijeg upoznavanja teološko-katehetskih sadržaja, svjesna da kao vjeroučiteljica, vjernica i redovnica svojim vjeroučenicima može pružiti samo ono što osobno iskustveno posjedu­je. Prema njezinim riječima, to se pitanje jednako tako postavlja i vjeroučiteljima vjernicima laicima, tim više što oni nemaju institucionalno duhovnu formaciju poput one redovničke, a ono postaje još aktualnije u svjetlu činjenice da broj vjeroučitelja da­leko nadmašuje broj vjeroučiteljica redovnica. Stoga je pitanje vjeroučiteljeve osobnosti, kako redovnica navodi, bilo predmet njezinih promišljanja. „Taj osobni interes došao je do izražaja i u izboru teme za moj diplomski rad. Poslije osam godina provedenih s pu­nim radnim vremenom u školi i župnoj zajednici te nastavivši poslijediplomski studij na Papinskom sveučilištu Saleziana u Rimu, sve sam više postajala svjesna potrebe razvoja vjeroučiteljeve osobe s integriranom duhovnom dimenzijom koja će nadahnjivati i prožimati sva područja njegova života i djelovanja. To je motiviralo moj daljnji interes za upoznavanjem vjeroučiteljeve duhovnosti kao korijena i duše njegove kompetencije. U svjetlu tog pogleda u prošlost valja ra­zumjeti okvir nastanka ove knjige“, objasnila je u uvodu Kata s. Amabilis Jurić koja je navela i kako su pravac znanstvenog promišljanja u ovoj knjizi odredili, prije svega, pokoncilski službeni, opći i pokrajinski dokumenti crkvenoga Učiteljstva te kritički procijenjena specijalizirana teološko-katehetska literatura (hrvatska, talijanska, njemačka, francuska) o duhovnosti s posebnim težištem na duhovnosti vjerou­čitelja.

Budućnost formacije

Opsežno izdanje s 438 stranica podijeljeno je u dva dijela – Teološko-katehetsko utemeljenje duhovnosti vjeroučitelja vjernika laika i Identifikacija polazišne situacije i projekcija duhovnosti u suvremenim hrvatskim crkveno-društvenim uvjetima. Autor predgovora Tomislav Ivančić ističe kako prvi dio istražuje koncept duhovnosti vjeroučitelja, kako teološko-katehetski, tako i iz dokumenata Crkve, a u drugome dijelu se empirijskim istraživanjem utvrđuje stvarno stanje vjeroučitelja laika u Hrvatskoj, da se zatim na temelju analize i kritičke interpretacije rezultata istraživanja pokuša prikazati budućnost duhovne formacije vjeroučitelja laika.

Prema riječima recenzenta Gorana Milasa, ova istraživanja pružaju dubinski uvid u duhovnost hrvatskih vjeroučitelja te uvjerljivo i utemeljeno odgovaraju na pitanja uz taj još uvijek nedovoljno istražen fenomen. Drugi recenzent Alojzije Hoblaj, među ostalim, o knjizi kaže da se relativna novost u autoričinu istraživanju, između ostalog, ogleda u činjenici što žurnu potrebu duhovne formacije vjeroučitelja u školskom okružju ne promišlja samo unutar crkvenih okvira, nego i u društvu općenito.

Ovom se knjigom, navela je autorica, u komparaciji s relevantnim europskim modelima želi doprinijeti kreiranju izvornog hrvatskog modela koji će utjecati na sadašnju i buduću duhovnu formaciju vjeroučitelja.