Objavljena knjiga s. Kriste Mijatović o redovničkom poslanju


U knjizi se redovničko poslanje promatra u domeni "esencijalnosti", a ne isključivo u domeni "funkcionalnosti".

Iz tiska je nedavno izašla knjiga u izdanju Glasa Koncila. Riječ je o disertaciji Razumijevanje i ostvarivanje poslanja kod redovnica u Hrvatskoj danas u autorstvu s. Kriste Mijatović, milosrdne sestre Sv. Križa.

Knjiga se sastoji od teorijskoga i empirijskoga dijela. U teorijskom dijelu dinamizam poslanja posvećenoga života propituje se u svjetlu suvremene teološke, trinitarno-ekleziološke paradigme razumijevanja poslanja, piše na portalu redovnistvo.ba.

Poslanje se nadalje promatra u domeni esencijalnosti, a ne isključivo u domeni funkcionalnosti.

Empirijsko istraživanje provedeno je u dvjema etapama. Cilj prve etape bio je prikupiti sociodemografska obilježja dvadeset i četiriju ženskih redovničkih zajednica sa sjedištem u Hrvatskoj, a u drugoj etapi upitnikom su se ispitivali stavovi redovnica o poslanju ženskih redovničkih zajednica u Hrvatskoj, poslanju vlastite družbe te o osobnom poslanju.

Recenziju za knjigu napisale su dr. Blaženka s. Valentina Mandarić i dr. Ana s. Thea Filipović.

Ž.I, KT