Zagreb

Povijest kršćanstva i Crkava – nova knjiga Roberta Rusconija


Kršćanska sadašnjost objavila je novu knjigu "Povijest kršćanstva i Crkava", s podnaslovom "Od početaka do naših dana", istaknutoga autora Roberta Rusconija, nekadašnjega profesora Povijesti kršćanstva i Crkava na Sveučilištu Roma Tre.

Knjiga je to koja obrađuje više od dva tisućljeća povijesti kršćanstva i Crkava, uz podjelu velikoga vremenskog luka na antičko, srednjovjekovno, moderno te suvremeno doba, zaustavljajući se na nekim temeljnim prekretnicama: od propovijedanja Isusa iz Nazareta do statusa religio licita u vrijeme Konstantina, od temelja kršćanske Europe do širenja katoličanstva po cijelom svijetu. Razmatra i istinske prijelomne točke kao što su Istočni raskol (1054.), Lutherova reformacija i susljedni nastanak brojnih konfesija, Francuska revolucija, sekularizacija, totalitarizmi i Drugi vatikanski koncil.

Riječ je o prijelaznim trenutcima i promjenama koji čitatelja navode na pitanja o sutrašnjici, kršćanstvu trećega tisućljeća, na uočavanje novih svjetskih poredaka i širenja vjerskog fundamentalizma. Tekst nadopunjuju zemljopisne karte i četrnaest reprezentativnih presjeka povijesnog razvoja religije koja je i danas većinska.

Sam autor, Roberto Rusconi, inače jedan od osnivača časopisa Rivista di storia del cristianesimo i autor brojnih knjiga i znanstvenih članaka, za ovu knjigu kaže da je „rekonstrukcija“ nekih važnih događaja, manje raščlamba uzroka i posljedica.

U djelu se u više cjelina, poglavlja i potpoglavlja na čak 457 stranica nastoje rekonstruirati, opisati i protumačiti bitni elementi koji se isprepleću u aspektima nejednake važnosti, a to su, u svakom od njih: društvena, gospodarska i politička zbivanja (a) i uloga crkvenih institucija u njima (b); zatim, razvitak vjerskih i teoloških naučavanja (c) te oblici pobožnosti i bogoštovlja (d), kao i postrance stavljane, čak zataškavane pojave neslaganja (e).

Na kraju svakog poglavlja nalazi se opis popraćen nekom slikom, nekim likom, koji su karakteristični za neko doba, kojemu su zacrtali smjer i obilježili njegov daljnji razvoj.

Sam tekst, posve na kraju, dopunjuju: Bibliografija – neizbježno skraćena s obzirom na opsežnost gradiva – i kronološki popis papa.

Knjigu je moguće kupiti u knjižarama i web knjižari Kršćanske sadašnjosti.

N.Ž., KT