Anton Tamarut

Vrijedna knjiga za duhovni rast obitelji


U nakladi Kršćanske sadašnjosti i Kršćanskog kulturnog centra objavljena je knjiga Dom ljubavi i kršćanske radosti Antona Tamaruta.

Piše: Lidija Pavlović-Grgić

Ta knjiga s podnaslovom Teologija i duhovnost braka i obitelji donosi mnoštvo zanimljivih sadržaja o obiteljskoj molitvi i službi riječi. U njoj se o braku i obitelji govori pod teološkim vidikom, a temeljena je na kršćanskoj objavi i predaji te na crkvenome učiteljstvu. Taj je pogled, naveo je autor svjestan potrebe i drukčijih pristupa obiteljskoj problematici, po svojoj poruci idealan i odlikuje se cjelovitošću i svestranošću.

Duboki smisao i ljepota

„Ova knjiga ne pruža sustavni i iscrpni nauk o braku i obitelji, već se njome želi u suvremenim društvenim i duhovnim okolnostima i previranjima osvijetliti osnovne teološke odrednice koje ove dvije temeljne društvene i crkvene institucije i danas čine iznimno poželjnima i potrebitima. Prije svega, njome se želi ukazati na duboki smisao i ljepotu njihove naravi i sadržaja, na osobit poziv i poslanje koje ih i danas čini nezamjenjivima i nenadomjestivima“, zapisao je u predgovoru Anton Tamarut koji je svoje ostvarenje sa 143 stranice koncipirao u četiri poglavlja (Vjera i smisao kršćanske ženidbe u krizi, Suvremena teologija braka i obitelji, Obiteljsko lice Crkve i Crkveno lice obitelji) koja su raščlanjena na manje cjeline iste teme, a tomu je pridodan dodatak Predlošci obiteljske molitve. Sve navedeno će obiteljima zasigurno koristiti u svakodnevnom životu i duhovnoj praksi.

Istinski obiteljski duh

„U vremenu kad se lako nasjeda raznim krilaticama te se povodi za načelom 'svi tako rade i misle', preporučio bih svima, a ponajprije kršćanskim obiteljima da uzmu u ruke upravo ovu knjigu. Jer ona je bogata izvornim biblijskim i kršćanskim izričajima pa ju vrijedi pozorno iščitavati kako bi se stekla slika obitelji kako ju Bog utemeljuje i vidi“, ocijenio je recenzent prof. dr. sc. Milan Šimunović. Prema njegovim riječima, čitatelj će pronaći utemeljenje za istinsko vrjednovanje onoga što čini obiteljsko-bračno zajedništvo, a to znači da je sve što pripada tome životu, ako se vrši u autentičnu sebedarju, od Boga blagoslovljeno.

„Od posebnoga je značaja što autor ove knjige, na crti posljednjih biskupskih sinoda (u Rimu), a posebice inovativnog učenja pape Franje, među prvima u hrvatskoj teološkoj literaturi govori o nužnosti da istinski obiteljski duh uzajamnog davanja i primanja, u zahvalnosti, mora biti okosnica i uzor za veću obitelj, to jest Crkvu“, naveo je Šimunović.

Prof. dr. sc. Ivan Karlić smatra da ovaj rad za hrvatsko jezično područje po svojoj izvornosti i izazovnosti, dubini promišljanja i znanstveno-stručnom pristupu predstavlja originalni doprinos hrvatskoj teologiji. „Sadržaj i razmišljanja u djelu su izuzetno vrijedna i mogu biti od značajne pomoći kako svećenicima, redovnicima i redovnicama te katehetama, tako i drugim vjernicima, posebice supružnicima i obiteljskim zajednicama koji žele naći nadahnuće za kršćansko življenje bračnih i obiteljskih vrijednosti u suvremenom društvu“, zaključio je Karlić preporučujući knjigu.

Izvrsno polazište

Prema mišljenju recenzenta Šimunovića, ova knjiga može poslužiti kao izvrsno polazište u daljnjem promišljanju na crti nove evangelizacije te u poticanju obitelji da bude onakva kakvom ju je Bog zamislio, kako ne bi nasjela individualističkom, ravnodušnom i egoističnom mentalitetu koji promiče sve agresivniji sekularizam, ili čak nekoj intimističkoj i individualističkoj duhovnosti koja se širi u nekim duhovnim pokretima, uz nesvjesno udaljavanje od izvornog kršćanstva.