"Grad dječaka"


Sve je počelo 1917., u Omahi u Nebraski, kada je mladi Irac, isusovac Edward Joseph Flanagan otvorio sirotište za dječake koje se pretvorilo u veliki projekt, a p. Edward postao je svjetski priznata osoba…

Oca Flanagana život je slučajno doveo u Nebrasku. Prema priči, rođen je prije vremena 1886. Ipak, toplina, molitve i ljubav, osobito njegova djeda Patricka, pomogla mu je te je preživio.

U Ameriku je došao 1904., te je zbog dvostruke upale pluća morao napustiti sjemenište koje je počeo pohađati u Dunwoodiu, nedaleko od Yonkersa (New York) i preselio se u Omahu, kako bi bio s bratom svećenikom Patrickom i sestrom Nellie koji su ga izliječili.

Otišao je na studij u Italiju, potom u Innsbruck, gdje je 1912. zaređen za svećenika te poslan za Omahu u župu Sv. Filomene, zaštitnice novorođenčadi.

Samo nekoliko godina kasnije, nakon dosađivanja mjesnom biskupu ovaj hrabri i uporni svećenik dobio je odobrenje za svoj projekt, te 1917. otvorio prvu kuću za napuštene dječake, nazvanu Grad malih ljudi, gdje ih se tada uselilo pet. Za manje od dvije godine kapacitet od 150 mjesta bio je popunjen i u planu su bili veći objekti.  Tako je 1921. p. Flanagan osigurao farmu nadomak Omahe gdje je uspio izgraditi pet zgrada, u koje su iste godine uselili. Farma je dobila ime Inkorporirano selo Grada dječaka.

Za vrijeme Flanaganova rukovodstva zajednica Grad dječaka je rasla i napredovala. Imala je vlastitog dječaka-gradonačelnika, kapelu, školu, gimnaziju i druge sadržaje za dječake od 10 do 16 godina.

Još za njegova života, 1938. MGM medijska tvrtka objavila je film Grad dječaka (Boys Town), koji je bio hit te predstavio svijetu irskog svećenika i „njegove“ dječake. P. Flanagan dobio je priznanje u svijetu, a papa Pio XI. imenovao ga je počasnim prelatom. Nakon Drugog svjetskog rata, predsjednik Truman ga je poslao kao izaslanika u Europu i Japan kako bi savjetovao dužnosnike o načinu skrbljenja za djecu koja su u ratu ostala siročad i bez krova nad glavom.

Danas se Grad dječaka proteže SAD-om, kao jedna od najvećih neprofitnih organizacija za brigu o djeci u ovoj zemlji, a utjecala je na živote više od dva milijuna ljudi. Na Dan Sv. Patika 2012., mons. Edward Flanagan proglašen je slugom Božjim, a kauza za njegovu beatifikaciju proslijeđena je u Rim.

KT