Katolici u Škotskoj najredovitiji na misama


Katoličanstvo je rasprostranjeno po cijelom svijetu te katolici negdje čine većinu, a negdje manjinu stanovništva. Tako je arhivist Peter Brierley, bivši direktor Christian Researcha proveo istraživanje kojemu je bilo cilj ustanoviti koliko kršćani danas zaista posjećuju crkve u Škotskoj.

Piše: Tina Matić

Istraživanje je pokazalo kako samo 9% Škota redovito nazoči misama. Škotska Crkva i Škotska Episkopska Crkva imaju najveću stopu pada pripadnika u posljednjih 30 godina, a broj kršćana koji posjećuje crkve i sudjeluje na misi se prepolovio. Također, došlo se do rezultata da Katolička Crkva ima manji pad broja vjernika zbog imigracija. „Mnogo imigranata je došlo u Škotsku u posljednjih 10-15 godina. Katolička Crkva im je pružila ruke održavajući mise na njihovim jezicima. To je posebno prisutno u Aberedeenu, gdje je broj katoličke populacije u porastu u posljednjih pet godina. To je ujedno i jedino mjesto u Škotskoj gdje se dogodio porast broja vjernika, a do te promjene je došlo uglavnom zbog poljskog stanovništva koje se doseljava“, rekao je Brierly.

Tako je istraživanje pokazalo kako će, ukoliko se trend nastavi, nedjeljom u škotskim crkvama biti više katolika nego prezbiterijanaca te kako su samim tim u 2016., kada je istraživanje provedeno, katolici bili vjernici koji su najredovitije posjećivali svoje bogomolje.

Brojke Škotskog Crkvenog cenzusa (popisa) također iz 2016. pokazuju kako Katolička Crkva i Škotska Crkva čine po 35% populacije koja ide u crkvu, s tim da je postotak populacije Katoličke Crkve u porastu. Istraživanje je pokazalo kako 135 600 katolika svakog tjedna posjećuje bogomolju, dok Škotsku Crkvu posjećuje 136 910 vjernika u istom razdoblju. Rezultati istraživanja također su pokazali kako je ukupan broj vjernika bilo koje Crkve u Škotskoj koji svaki tjedan idu u crkvu 389 510.