Molitva liječnika


U izazovima koje je svijetu donijela pandemija koronavirusa, kada su na "prvoj crti" liječnici i zdravstveno osoblje, dobro se prisjetiti i izmoliti Molitvu liječnika koju je predložio sveti papa Ivan Pavao II.

Božanski Liječniče,
Ti si u svome zemaljskom životu
posebnu ljubav očitovao onima koji trpe
i svojim si učenicima povjerio službu ozdravljenja.
Učini nas trajno spremnima
olakšavati boli našoj braći i sestrama.
Daj da svatko od nas,
svjestan velikog poslanja koje mu je povjereno,
u svome svakidašnjem služenju, uvijek nastoji biti
sredstvo tvoje milosrdne ljubavi.
Rasvijetli nam um, vodi našu ruku
i udijeli nam pozorno i sućutno srce.
Daj da u svakom bolesniku
znamo prepoznati crte tvog božanskog Lica.

Ti koji si Put, daj nam milost
da te iz dana u dan znamo nasljedovati
kao liječnici ne samo tijela, nego cijele osobe,
pomažući bolesnicima da hode s pouzdanjem
svojim zemaljskim putem,
do trenutka konačnog susreta s Tobom.

Ti koji si Istina, podari nam mudrost i znanje,
da bismo ponirali u otajstvo čovjeka
i u otajstvo njegove nadnaravne svrhe;
da bismo – dok mu pristupamo –
otkrili uzroke tegoba
i za njih pronašli prikladan lijek.

Ti koji si Život, udijeli nam milost,
da, u svome pozivu, naviještamo i svjedočimo
„Evanđelje života“,
neprestano se zauzimajući za obranu života
od začeća do njegova prirodnog završetka,
te da poštujemo dostojanstvo
svakog ljudskog bića,
osobito najslabijih i najpotrebnijih.

Učini nas, Gospodine, dobrim Samarijancima,
spremnima prihvatiti, skrbiti se i tješiti
sve koje susrećemo u svom radu.
Po primjeru svetih liječnika, naših prethodnika,
pomozi nam pružiti našu velikodušnu potporu
za trajno unapređivanje zdravstvenog ustroja.
Blagoslovi naše ambulante, bolnice, domove,
sva mjesta na kojima radimo, kao i naš posao;
svojim svjetlom obasjaj naša
istraživanja i poučavanje.

I na kraju nam udijeli da možemo
–bez prestanka te ljubeći i služeći ti
u braći i sestrama koji trpe –
promatrati tvoje slavno lice
i osjetiti radost susreta s tobom,
u tvome kraljevstvu radosti i vječnoga mira.
Amen.

(Sv. Ivan Pavao II., 29. lipnja 2000.)

Prijevod: Mario Udina