Genealogija


Pojam genealogija dolazi od istoimene grčke riječi genealogia, a na slavenske jezike prevodi se kao „rodoslov“, „rodoslovlje“ te se odnosi na proučavanje postanka, podrijetla i razvoja neke obitelji ili plemena počevši od rodonačelnika do posljednjega potomka.

Foto: Pixabay.com

Foto: Pixabay.com

Priredio: Dražen Kustura

U kršćanstvu, kako pravoslavlju, tako i katoličanstvu, ovaj pojam odnosi se na rodoslovlje Isusa Krista.

Rodoslovlje Isusa Krista nalazi se na dvama mjestima u Svetome pismu. Točnije, dvojica evanđelista: Matej (usp. Mt 1,1-17) i Luka (usp. Lk 3,23-38) donose njegovu genealogiju, koje imaju određenih razlika. Ipak, zajedničko obojici evanđelista je želja pokazati kako je Isus Krist po tjelesnom rođenju potomak kralja Davida te je stoga i njegov legitimni nasljednik na prijestolju.

Dva prikaza Isusova rodoslovlja u određenom se obliku razlikuju: najprije Matej Isusovu genealogiju započinje od praoca vjere Abrahama i preko Davida dolazi do Josipa, muža Marijina, od koje se rodio Isus koji se zove Krist (usp. Mt 1,16), dok Luka polazi od Marijina muža Josipa i unatrag ide sve do prvoga čovjeka Adama. Tako je Lukino rodoslovlje Isusa nešto dulje od Matejeva, a osim duljine postoje i znatne razlike u pojedinim imenima. Objašnjavajući upravo te razlike, neki od teologa tvrde kako je Matej slijedio Josipovu rodnu crtu, dok je Luka išao preko Marijine strane.

Unatoč očiglednim razlikama koje postoje jasno je kako je cilj obojici evanđelista bio isti: pokazati da je Isus potomak kralja Davida.