Kafir (ćafir)


Pojam kafir izvorno je arapskog podrijetla, a u slavenske jezike ušao je preko turskog oblika te je često u kolokvijalnoj uporabi i oblik ćafir što u prijevodu znači „nevjernik“, a u islamskoj tradiciji označava osobu koja nije musliman i ne slijedi islam kao religiju.

Priredio: Dražen Kustura

U islamskoj tradiciji kafir je, prije svega, pogrdni naziv za nemuslimana, a njemu istovjetan pojam na turskom govornom i kulturnom području je gavur ili đavur. Prema muslimanskom učenju, postoje dvije vrste nevjernika: tzv. 'asl nevjernici, tj. kafiri u osnovi i murtedi, tj. odmetnici od islama.

Prva skupina „nevjernika“ su oni koji nisu prihvatili islam kao religiju, a muslimani u njih ubrajaju: židove, kršćane, budiste, hinduse, pogane, idolopoklonike, ateiste... Čak je i nekoliko sura u Kur'anu upućeno protiv ovih grupacija. Tako se, primjerice, u suri Et-Tevbe, 29 između ostaloga nalazi: „Borite se protiv onih koji ne vjeruju u Allaha i Sudnji dan, koji ne smatraju zabranjenim ono što je Allah i Njegov Poslanik zabranio i koji ne ispovijedaju istinsku vjeru – sve dok ne daju džizju (glavarinu) poslušno – ponizno.” Najveći broj citata u Kur'anu koji se odnose na kafire usmjeren je, prije svega, protiv kršćana. Tako da sura El-Mā'ide, 73 između ostaloga kaže: „Sigurno su nevjernici oni koji kažu: 'Allah je jedan od trojice.'“

Druga skupina kafira su oni koji su nekoć bili muslimani, ali su se od islama „odmetnuli“, bilo prelaskom na neku drugu religiju, bilo da su prestali vjerovati u Boga. Njih se naziva murtedima. Neke vrste nevjerstva (kurfa) u islamskoj tradiciji su: neznanje, poricanje, odbijanje, psovanje i sumnja u Allaha i sve ono što islam naučava.