Kerijat (h)a-Tora


Pojam kerijat (h)a-Tora je hebrejski izraz kojim se označava javno čitanje Tore prilikom zajedničkog bogoslužja u sinagogi.

Foto: Pixabay.com

Foto: Pixabay.com

Priredio: Dražen Kustura

U židovskoj tradiciji za javno čitanje dijelova Petoknjižja obvezan je minjan, tj. kvorum od minimalno deset muškaraca starijih od 13 godina.

Kerijat (h)a-Tora može se obavljati ponedjeljkom, četvrtkom, subotom, blagdanima i polu-blagdanima, na Roš Hodeš te za vrijeme postova, ali uvijek iza šahrita, tj. zajedničkog jutarnjeg bogoslužja. Osim toga, javno čitanje židovske svete knjige moguće je i subotom te na Jom Kipur, ali prije minhe, tj. prije skupnog popodnevnog bogoslužja.

Uz to, postoji i tzv. Kerijat (h)a-Megila što označava čitanje svitka o Esteri (Megilat Ester) što je među samim Židovima itekako rašireno. Posebna se pozornost pridaje upravo ovom spisu. To je ponajbolje vidljivo iz talmudskih odredaba gdje se nalaže prekidanje službe i u samom jeruzalemskom hramu (dok je postojao), u trenutku kada se treba čitati dio knjige o Esteri. Čak i svaki pripadnik Izabranog naroda treba prestati čitati bilo Toru, bilo vršiti neku drugu biblijsku zapovijed kako bi odslušao čitanje Megila. Jedini izuzetak ovoj odredbi je naredba o sahranjivanju bližnjega. U slučaju da ne postoji netko tko bi obavio ukop, svaki Židov je dužan najprije sahraniti pokojnika pa tek onda čuti čitanje iz Megila.