Sura i ajet


Pojam sura je arapska riječ kojom se označava glava ili poglavlje u islamskoj svetoj knjizi Kur'anu.

Foto: Pixabay.com

Foto: Pixabay.com

Priredio: Dražen Kustura

Prema muslimanskoj tradiciji, cijela Božja objava sadržana je u 114 sura. One nisu poredane kronološki, već je melek Džibril (anđeo Gabrijel) poslaniku Muhammedu dostavio redoslijed.

Postoje takozvane mekanske i medinske sure – po mjestima u kojima su nastale, tj. u Mekki (prije Hidžre) i Medini.

Svaka se od njih sastoji od ajeta (stihova). Prva se naziva El-fatiha (Pristup) i uči se (moli) na svakom rekatu namaza (u svakoj molitvi). Posljednja sura je En-nas (Ljudi).

Ajet je također riječ arapskog podrijetla i u prijevodu bi značila „Božji znak“ ili „čudo“, ali se ovaj termin uglavnom koristi za označavanje jedne od 6 236 kur'anskih stavki. On je sastavni dio sure u kojoj predstavlja jednu cjelinu, a zadnja riječ u ajetu predstavlja razdjelnicu. Prema islamskoj tradiciji i vjerovanju: svaka riječ, pa samim tim i svaka sura i ajet Božja je riječ.

Slično kao što su sure podijeljene na mekanske i medinske, tako su i ajeti, te među njima postoje određene razlike i odlike koje ih čine specifičnima. Na kraju svakog „kur'anskog stiha“ nalazi se tzv. broj ajeta i simbol kojim se označava kraj toga stiha, ali i pojedine sure.