Apostoli dobre štampe


Prijateljima naše katoličke štam­pe stavljamo na srce ovaj lijepi primjer, što ga donosi pariški ka­tolički dnevnik »La Croix«:

U jednom velikom pokrajinskom gradu truje katoličko pučanstvo bezbožni list, što ondje izlazi. Na­šla se jedna djevojka, koja je oku­pila oko sebe osam dječaka i dje­vojčica i organizirala ih kao apo­stole »dječije križarske vojske«. Svaki »apostol« morao je da nagje bilo u svjetovnjačkoj školi bilo na ulici, četiri ili pet malih križara. Svi su ovi izmegju se vezani svag­danjom molitvom i čestom svetom pričesti.

Djevojka, koja stoji na čelu ovoj maloj križarskoj vojsci, sazvala je jednoga dana svoje »apostole« i kazala im:

  • Pitajte svoje križare, kakve se novine čitaju u njihovim kućama!

Stiglo je 40 jednakih odgovora: zle novine.

I djevojka izdala drugu lozinku:

  • Pitajte svoje križare, da li bi bili spremni iznijeti svojim rodi­teljima ovaj predlog: »Tata, ma­ma! Ako budem kroz osam dana sasvim dobar, tako da me ne biste morali nikada ukoriti ili opome­nuti: obećate li mi, da ćete otka­zati zle novine i da ćete naručiti katoličke novine?«

Svih četrdeset križara odlučilo se kao jedan za taj predlog.

Šta biste kazali: koliko je ovih mladih junaka sklonulo svoje ro­ditelje na tu žrtvu? Koliko se njih »heroički« ponijelo kroz osam pu­nih dana, i u koliko je kuća unišao katolički dnevnik umjesto bezbožnoga lista? Trideset i dva!

Trideset i dvije obitelji oslobodile se svagdanjeg otrova. Trideset i dvije obitelji, gdje se Bog neće dnevno više pogrgjivati. I to se po­stiglo na taj način, što je iz srca jedne plemenite djevojke prešla jedna mala iskra u dječije duše, koje su širom otvorene milosti Božjoj.

Zar se ne bi u nas našlo ovakih plemenitih katoličkih djevojaka? Zar se ne bi mogli i u nas staviti naši Mladi Junaci i Križari u služ­bu dobre katoličke štampe?

Pokušajmo, i Bog će dati blago­slov.

Nedjelja 1922/ br. 27/ str. 3